Uudised ja teated:

Võru vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi avalike suhete spetsialisti leidmiseks

Avalike suhete spetsialisti teenistuskoha eesmärk on valla maine kujundamise korraldamine, turundamine ja avalike suhete korraldamine. Valla veebilehe ja ajalehe toimetamise korraldamine ning info jagamine sotsiaalmeedias.

 

Kandidaadilt eeldame:

 • kõrgharidust;
 • oskust kirjutada ja toimetada tekste, sh veebikeskkonnas;
 • teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada;
 • omab teadmisi ja kogemust asjaajamisest ja õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning suudab koostada oma valdkonna õigusakte;
 • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;
 • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15).

 

Kasuks tuleb:

 • kõrgharidus suhtekorralduse, kommunikatsiooni, eesti filoloogia, ajakirjanduse või avaliku halduse valdkonnas;
 • töökogemus avalikus teenistuses või antud valdkonnas;
 • eelnev ajakirjandusalane töökogemus;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega, eelistatult inglise keel.

 

Omalt poolt pakume:

 • 35 päeva põhipuhkust;
 • maailma parimaid kolleege;
 • võimalusi täiendkoolitusteks; 
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • ujumisvõimalust Väimela Tervisekeskuses;
 • ametipalka 1438 eurot.

 

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel.

 

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 31. märtsiks 2023 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või kirjalikult Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „Avalike suhete spetsialist".

 

Lisainfo:

Ester Valgemäe
personalispetsialist
ester.valgemae@voruvald.ee
7999 361

 

Avalike suhete spetsialisti ametijuhend