Uudised ja teated:

« Tagasi

10. juunil toimub infopäev Võlsi küla elanikele ja kinnistu omanikele

AS Võru Vesi viib koostöös Võru vallaga Võlsi külas ellu veemajandusprojekti, millega ehitatakse piirkonda välja ühisveevärk ja -kanalisatsioon koos kinnistute liitumispunktidega.

Sellest tulenevalt kutsub AS Võru Vesi kõiki Võlsi küla kinnistu omanikke infopäevale, mis toimub 10. juunil kell 17:30 Võru Vallavalitsuse II korruse saalis.

Räägime lähemalt valminud projektist, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimalustest ning liitumistingimustest.

 

AS Võru Vesi