Kontaktid

Võru vald on 2017. aastal loodud omavalitsusüksus Võru maakonnas. 
Võru vallaks ühinesid Lasva, Orava, Sõmerpalu, Võru ja Vastseliina vald.
 

Võru Vallavalitsus

Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn
Registrikood 77000393
Tehingupartneri kood 582101 (vt rekvisiite)
Telefon 785 1242
 
Leia meid sotsiaalmeediast
 

 

Vallavalitsuse tööaeg E–R 8.00–16.30.

Vastuvõtuajad osakondade kaupa nähtavad kontaktide juures. Väljaspool vastuvõtuaega kohtume eelneval kokkuleppel!

AMETIKOHT

NIMI

  TELEFON 

E-POST

 

Vallavanem

magistrikraad õigusteaduses

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

Kalmer Puusepp

782 1090

5347 0970

kalmer.puusepp@voruvald.ee

Abivallavanem

(majandusalal)

bakalaureusekraad kinnisvara planeerimises

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

Juris Juhansoo

735 5059

526 2886

 

 

juris.juhansoo@voruvald.ee

Puhkusel 20.06.-13.07.22

 

Abivallavanem

(haridus-, kultuuri- ja sotsiaalalal)

magistrikraad õigusteaduses

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

Piret Otsatalu

520 3908

piret.otsatalu@voruvald.ee

Puhkusel 18.07.-31.07.22

KANTSELEI

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*vallasekretäril esmaspäeviti kl 9.00–12.00

 

 

Vallasekretär

teenistussuhe peatunud

 

 

 

 

Vallasekretär

magistrikraad õigusteaduses
 

Kaja Kiilo 5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee

Puhkusel 18.07.-31.07.22

Jurist

magistrikraad õigusteaduses

 

Hanna Maria Rüütli 789 8289

hannamaria.ruutli@voruvald.ee

 

Kantseleispetsialist

magistrikraad riigiteadustes

Helle Kauts

785 1242

helle.kauts@voruvald.ee

Dokumendihalduse spetsialist Alice Soe 782 1576 alice.soe@voruvald.ee

Personalispetsialist

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

Ester Valgemäe

799 9361

ester.valgemae@voruvald.ee

Puhkusel 11.07.-29.07.22

Avalike suhete spetsialist

bakalaureusekraad kirjanduses ja kultuuriteadustes /
kõrvaleriala: ajakirjandus ja kommunikatsioon

Birgit Pettai

5309 9116

 

birgit.pettai@voruvald.ee

Puhkusel 27.06.-22.07.22

IT-peaspetsialist

rakenduskõrgharidus infotehnoloogia süsteemides

Karl Kuningas

514 1538

karl.kuningas@voruvald.ee

HARIDUS– JA KULTUURIOSAKOND 

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*haridusnõunikul esmaspäeviti kl 9.00–12.00

Haridusnõunik

magistrikraad kultuurharidustöös

Siiri Konksi

5309 1595

siiri.konksi@voruvald.ee

Puhkusel 25.07.-12.08.22

Kultuurispetsialist

rakenduskõrgharidus kultuurinõuniku, tantsujuhina

Maarika Rosenberg

516 5751

maarika.rosenberg@voruvald.ee

Puhkusel 27.06.-15.07.22

Noorsootööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Sirle Muiste-Männik

514 7008

sirle.muiste-mannik@voruvald.ee

Puhkusel 25.07.-29.07.22

SOTSIAALOSAKOND

Vastuvõtt igal tööpäeval kell 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*sotsiaalosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00

Sotsiaalosakonna juhataja

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Angela Järvpõld

789 8247

5303 8110

 

angela.jarvpold@voruvald.ee

Puhkusel 30.06.-15.07.22

Lastekaitsespetsialist

bakalaureusekraad eripedagoogikas

Riina Mandel

518 7491

riina.mandel@voruvald.ee

Puhkusel 18.07.-05.08.22

Lastekaitsespetsialist

magistrikraad eripedagoogikas

Kristina Tobreluts

5194 6420

kristina.tobreluts@voruvald.ee

Puhkusel 27.06.-15.07.22

Sotsiaaltööspetsialist

keskeriharidus sotsiaalhoolduses

Kadri Truija

5302 5280

kadri.truija@voruvald.ee

Puhkusel 11.07.-29.07.22

Sotsiaaltööspetsialist

magistrikraad agronoomias

Maria Saarme

785 1180

5332 4890

maria.saarme@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Ene Andrejev

785 1471

5329 2574

ene.andrejev@voruvald.ee

Puhkusel 20.06.-08.07.22

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Helli Kalda

785 1471

522 6285

helli.kalda@voruvald.ee

Puhkusel 11.07.-24.07.22

Sotsiaaltöötaja

keskeriharidus zootehnikas

Aino Kaurson

5326 8535

aino.kaurson@voruvald.ee

Puhkusel 04.07.-08.07.22

Avahooldustöötaja

Vastseliina

Tiiu Liivaoja

 

5354 3534

 

Puhkusel 27.06.-08.07.22

Avahooldustöötaja

Vastseliina

Külli Ziugand

5365 9546

 

Puhkusel 25.07.-05.08.22

Avahooldustöötaja

Võru

Lilia Kaldmäe

513 5343

lilia.kaldmae@voruvald.ee

Puhkusel 20.06.-01.07.22

Avahooldustöötaja

Orava

Eike Kaselaan

5351 3279

 

Puhkusel 04.07.-31.07.22

Avahooldustöötaja

Lasva

Riina Nassar

517 9250

 

riina.nassar@voruvald.ee

Avahooldustöötaja

Lasva

Vaike Maask

5550 0635 Puhkusel 04.07.-31.07.22

Avahooldustöötaja

Sõmerpalu

Tiia Rahula

 

510 7662

 

Puhkusel 27.06.-15.07.22
Täiskasvanute tugiisik

 

 

Ly Pihkanen

 

5389 1053

ly.pihkanen@voruvald.ee

Puhkusel 14.07.-31.07.22

Täiskasvanute tugiisik

 

 

Marianne Hermann

 

5375 3223

marianne.hermann@voruvald.ee

 

MAJANDUSOSAKOND

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00

Ehitusspetsialist

üldkeskharidus

Ott Almann

5665 2826

ott.almann@voruvald.ee

Ehitusspetsialist

rakenduskõrgharidus maaehituses

Risto Kikkas

5365 7567

785 1090

risto.kikkas@voruvald.ee

Puhkusel 11.07.-22.07.22

Planeeringuspetsialist

magistrikraad maastikuarhitektuuris

Triinu Jürisaar

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee

Puhkusel 25.07.-29.07.22

Maaspetsialist

magistrikraad maakorraldusinsenerina

Alar Veibri

782 2716

5910 5585

alar.veibri@voruvald.ee

Arendusspetsialist

magistrikraad majandusarvestuses ja finantsjuhtimises

Merle Tsirk

524 5631

merle.tsirk@voruvald.ee

Puhkusel 06.07.22-19.07.22

Arendusspetsialist

kutsekõrgharidus õiguses spetsialiseerumisega tollindusele

Imre Maidla

 

imre.maidla@voruvald.ee

 

Hankespetsialist

teenistussuhe peatunud

       

Hankespetsialisti asendaja

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

Rein Kraak

5306 4722

rein.kraak@voruvald.ee

Puhkusel 11.07.-29.07.22

Teedespetsialist

keskeriharidus tehnik-mehaanikuna

Peep Kimmel

735 5058

529 0640

peep.kimmel@voruvald.ee

Puhkusel 20.06.-05.07.22

Menetleja

(teede alal)

Aigar Kalk

5811 7805

aigar.kalk@voruvald.ee

Keskkonnaspetsialist

bakalaureusekraad keskkonnakaitses

Eva-Mai Männiste

782 8091

504 9458

eva-mai.manniste@voruvald.ee

Majandusspetsialist

keskeriharidus õmblustööstuse tehnik-tehnoloogina

Aivi Jääger

5745 0366

aivi.jaager@voruvald.ee

Puhkusel 11.07.-05.08.22

Majandustöötaja

Ülo Täht

5356 1216

ulo.taht@voruvald.ee

Puhkusel 11.07.-02.08.22

Majandustöötaja Jaan Rüüberg

529 9561

jaan.ruuberg@voruvald.ee

Majandustöötaja

(teede alal)

Heiki Pilt

5194 8118

heiki.pilt@voruvald.ee

Puhkusel 27.06.-10.07.22

Majandustöötaja

Margus Muts

5329 2712

margus.muts@voruvald.ee

FINANTSOSAKOND

Vastuvõtuajad finantsosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00; 

raamatupidaja-kassapidajal iga päev kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00

Finantsosakonna juhataja

magistrikraad majandusküberneetikas

Jaano Uibo

5336 4606

jaano.uibo@voruvald.ee

Puhkusel 11.07.-22.07.22

Pearaamatupidaja

magistrikraad raamatupidamise ja majandusanalüüsi erialal

Eva Rõõmus

789 8294

eva.roomus@voruvald.ee

Puhkusel 22.07.-04.08.22

Vanemraamatupidaja

keskeriharidus raamatupidajana

Maire Palo

782 2712

 

maire.palo@voruvald.ee

Puhkusel 18.07.-29.07.22

 

Raamatupidaja

keskeriharidus kaubatundjana

Mai Koort

782 2712

mai.koort@voruvald.ee

Puhkusel 11.07.-15.07.22

Raamatupidaja

kutseharidus raamatupidamisassistendina

Karmen Kelp

782 2712

karmen.kelp@voruvald.ee

Puhkusel 11.07.-24.07.22

Raamatupidaja-kassapidaja

Jelena Jivora

735 5060

jelena.jivora@voruvald.ee

Puhkusel 08.07.22 ja 18.07.-22.07.22