Vallamajas on maski kandmine kohustuslik! Kodanike teenindamine toimub ilma etteregistreerimata.


TEATED

 Riigikaitselised õppused (kaart)

     - Perioodil 13.01.–31.01.2021
 

     - Perioodil 06.01.–20.01.2021
 

  • Muud väljaõppe alad:

     - 

 

Täiendav teave: Kaitseväe veebilehelt

Kaitseväe harjutusväljal kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel või veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.