Alates 1. jaanuarist 2024 on biojäätmete liigiti kogumine kõigile kohustuslik.

Võru vallas loetakse biojäätmete veoga liitunuks kõik kortermajade ja ridaelamute jäätmevaldajad. Eramajade, ettevõtete ja asutuste jäätmevaldajad biojäätmete veoga automaatselt ei liideta.

Juhul, kui kortermaja (s.h ridaelamu) elanikud on nõus biolagunevaid jäätmeid kompostima ning selleks on vastavad vahendid kortermaja kinnistul, on võimalik taotleda vabastus biojäätmete äraveo kohustusest. Täpsem informatsioon ja taotluse vorm kortermajade biojäätmete veost vabastamiseks.»

Biojäätmete liigiti kogumisest on võimalik rohkem lugeda Jäätmete liigiti kogumise lehelt»