Vallamajas on maski kandmine kohustuslik! Kodanike teenindamine toimub ilma etteregistreerimata.


TEATED

 Riigikaitselised õppused (vt kaarti)

 

 

Täiendav teave: Kaitseväe veebilehelt »
Kaitseväe harjutusväljal kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel või veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.