Vabad töökohad Võru vallas

Kuulutati välja avalik konkurss Vastseliina Muusikakooli direktori ametikohale

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel

 

Dokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 6. märtsiks 2024 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „Vastseliina Muusikakooli direktori konkurss".
 

Sõmerpalu Lasteaed Lepatriinu ootab oma meeskonda kokka

Ametisse asumise aeg: 9. märts 2024
Dokumendid (CV ja sooviavaldus) saata e-posti aadressile: SomerpaluLasteaed@edu.voruvald.ee
 

Parksepa Keskkool pakub konkursi korras tööd eripedagoogile, matemaatikaõpetajale ja saksa keele õpetajale

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata 18. märtsiks 2024 aadressil info@parksepa.werro.ee