Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru vallavalitsus pikendab avalikku konkurssi vallasekretäri asendaja leidmiseks

Võru vallavalitsus  pikendab avalikku konkurssi vallasekretäri (ajutiselt äraoleva ametniku) asendaja leidmiseks.

Teenistuskoha eesmärk on vallavalitsuse teenistuse korraldamine, volikogu ja valitsuse dokumentatsiooni tagamine Eesti Vabariigi õigusaktidele ja vallakantselei tegevuse juhtimine.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kandidaat peab vastama kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 toodud vallasekretärile esitatud nõuetele;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15) kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • oskust kasutada teenistuskohal vajalikku tarkvara ja andmekogusid;
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel (C1-tase);
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus ning koostööoskus.

 

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
 • võõrkeelete oskus.

 

Omalt poolt pakume:

 • võimalust panustada võimeka omavalitsuse arendamisse;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • toredaid ja toetavaid kolleege;
 • ametipalka 2060 eurot.

 

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel.

 

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 28. jaanuariks 2022 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või kirjalikult Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „Vallasekretäri asendaja konkurss".

 

Võru vallavalitsuse vallasekretäri ametijuhend 

 

Lisainfo:

Ester Valgemäe

personalispetsialist

ester.valgemae@voruvald.ee

799 9361