Uudised ja teated:

« Tagasi

Avatud hange: Piusa koobastike ohutuse seirete tegemine, selle alusel eksperthinnangu koostamine ja lähteülesande koostamine (tähtaeg 19.07.2022 kell 12:00)

Hange toimub e-riigihangete registris, viitenumber 251946

Hanke lühikirjeldus: Võru vallas Piusa külas paiknevate Piusa koobastike ohutuse seirekavas ettenähtud seirete tegemine, selle alusel eksperthinnangu koostamine ja vajadusel muuseumikoopa külastusala laiendamise projekteerimise ja ehitamise lähteülesande koostamine.
Hanke eesmärgiks on võimalusel laiendada Piusa muuseumikoopa külastusala. Tööde tulemusel peab selguma (seirete alusel koostatav eksperthinnang), kas muuseumikoopa laiendamine on võimalik ja ohutu. Kui on võimalik ja ohutu, siis tööde tulemusel (kui Tellija vastava tellimuse esitab) peab valmima dokument (projekteerimise ja ehitamise lähteülesanne), mille alusel saab Tellija hankida muuseumikoopa laiendamiseks vajalike tööde projekteerimise ja ehitamise. Hankeleping sõlmitakse 45 kuuks.

Lisainfo:

Rein Kraak
hankespetsialist
5306 4722
rein.kraak@voruvald.ee