Uudised ja teated:

« Tagasi

Tutvustama hakatakse Luka ja Rootsi katastriüksuse detailplaneeringute avaliku väljapaneku tulemusi

Ajavahemikul 29. augustist kuni 11. septembrini toimus Puusepa külas Luka katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu ning Puusepa külas Rootsi katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek.

Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 6. oktoobril algusega kell 16 Võru vallamajas (Võrumõisa tee 4a, Võru linn).

Huvilistel on vajaduse korral võimalik osaleda ka veebi teel. Sellest tuleks eelnevalt teada anda planeeringuspetsialistile Triinu Jürisaarele tel 5696 5750 või e-posti aadressil triinu.jurisaar@voruvald.ee.

 

Puusepa külas Luka katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu ala pindala on ca 2,5 hektarit. Planeeringuga kavandatakse maatulundusmaale viis üksikelamu krunti. Planeeringuga seatakse tingimused, et üksikelamumaa krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 500 m², suurim lubatud hoonete arv neli. Hoonete asukoha ja suuruse täpne lahendus määratakse kindlaks ehitusprojektide käigus.

Puusepa külas Rootsi katastriüksuse detailplaneeringu ala pindala on ca 2,3 hektarit. Planeeringuga kavandatakse maatulundusmaale viis üksikelamu krunti. Planeeringuga seatakse tingimused, et üksikelamumaa krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 500 m², suurim lubatud hoonete arv on neli. Hoonete asukoha ja suuruse täpne lahendus määratakse kindlaks ehitusprojektide käigus.

Luka katastriüksusele ja Rootsi katastriüksusele koostatud detailplaneeringuid tuleb vaadelda paralleelselt, kuna mõlemale planeeringualale nähakse ette ühine vee- ja kanalisatsiooni lahendus ning kuivhüdrant tuletõrjeveevõtuks. Detailplaneeringutega ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase ja õhu saastamist.

 

Planeeringutega saab tutvuda siin>>

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee