Uudised ja teated:

« Tagasi

Aprillist saab esitada taotlusi erateede remondi toetusmeetmesse

1. aprillist algab taotluste esitamine erateede remondi toetusmeetmesse, mille eesmärk on parandada  Võru  vallas  asuvate  aastaringseks  elamiseks  kasutatavate elamute juurdepääsuteede olukorda. Toetuse kogusumma on 10 000 eurot.

 

Eratee remonti on õigus taotleda järgnevatele elamutele juurdepääsuks kasutatavate teede parendamiseks:

  • elamule, mida kasutab aastaringseks elamiseks sügava puudega isik. Nimetatud elamu peab  olema  rahvastikuregistri  andmetel  sügava  puudega  isiku  elukohaks  taotluse  esitamise  aasta 1. jaanuari seisuga;
  • elamule,  mida  kasutab  aastaringseks  elamiseks  vanaduspensionär.  Nimetatud  elamu  peab olema  rahvastikuregistri  andmetel  vanaduspensionäri  elukohaks  taotluse  esitamise  aasta 1. jaanuari seisuga;
  •  elamule,  mida  kasutavad  aastaringseks  elamiseks  vähemalt  kolm  alaealist  last  koos  neid kasvatava isikuga. Nimetatud elamu peab olema rahvastikuregistri andmetel alaealiste laste ja neid kasvatava isiku elukohaks taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga.

 

Taotluste rahuldamise või mitterahuldamise otsustab Võru vallavalitsus, kelle kinnitatud rahuldatud taotluse alusel korraldab vallavalitsuse teedespetsialist seejärel eratee remondi tegevuse.

 

Taotlust koos vajalike dokumentidega palume esitada 1. maini 2023 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või paberkandjal aadressil Võrumõisa 4a, Võru 65605.

 

Lisainfo:

Imre Maidla

arendusspetsialist

5911 8893

imre.maidla@voruvald.ee