Uudised ja teated:

« Tagasi

Roosisaare külas Järvekalda abihoone projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek 25.05 - 07.06.2023

Võru Vallavalitsus algatas 16.05.2023 korraldusega nr 294 projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse Roosisaare külas Järvekalda katastriüksuse (tunnus 91701:001:2295) abihoone ehitusprojekti koostamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 30.05 – 07.06.2023. 

Taotluse järgi soovitakse Järvekalda katastriüksusele (4214 m², maatulundusmaa 100%) püstitada 1-korruselist, kuni 170 m² ehitusealuse pinnaga abihoonet. 

Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 07.06.2023 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.