Uudised ja teated:

« Tagasi

Vastseliina alevikus Pikk tn 10 kuur-garaaži laiendamise projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek 25.05. - 07.06.2023

Võru Vallavalitsus algatas 16.05.2023 korraldusega nr 295 projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse Vastseliina alevikus Pikk tn 10 garaaž-kuuri (ehitisregistrikood 120657104) laiendamise ehitusprojekti koostamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 30.05 – 07.06.2023. 

Taotluse järgi soovitakse Pikk tn 10 katastriüksusel (1166 m², elamumaa 100%) asuvat garaaž-kuuri laiendada üle 33% selle esialgu kavandatud mahust. Olemasolevat hoonet laiendatakse ca 8,5 m lõuna suunas, selle kõrgus ja laius jäävad olemasoleva hoonega samaks. 

Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 07.06.2023 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.