Vallavolikogu istungid:

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 15.12.2021 istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 15. detsembril 2021 algusega kell 14.00 Vastseliina rahvamajas (Võidu tn 38, Vastseliina alevik).

 

Volikogu istungil jälgime hajutatuse ja maski kandmise nõuet. Koha peal on olemas maskid ja desinfitseerimisvahendid.

 

Istungi ohutuks läbiviimiseks kontrollime COVID tervisetõendi olemasolu. Tõendi puudumisel on võimalik teha kiirtest (ninaneelu või sülje test). Kiirtesti tegemiseks palume kohal olla vähemalt 15 minutit enne volikogu istungi algust.

 

Päevakord:

 

 1. Reaalservituudi seadmine Võru valla omandis olevale maale

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Võru Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

Ettekandja: vallavanem Kalmer Puusepp

 

 1. Võru Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine

Ettekandja: vallavanem Kalmer Puusepp

 

 1. Vallavalitsuse liikmetele preemia maksmine

Ettekandja: volikogu esimees Georg Ruuda

 

 1. Esindajate nimetamine mittetulundusühingu Võrumaa Omavalitsuste Liit üldkoosolekule ja juhatusse

Ettekandja: volikogu esimees Georg Ruuda

 

 1. Esindajate nimetamine mittetulundusühingu Eesti Linnade ja Valdade Liit üldkoosolekule ja volikogusse

Ettekandja: volikogu esimees Georg Ruuda

 

 1. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

Ettekandja: volikogu esimees Georg Ruuda

                  revisjonikomisjoni esimees Raul Tohv

 

 1. Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Rudolf Kauksi

 

 1. Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Piret Haljend

 

 1. Majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: majanduskomisjoni esimees Urmas Juhkam

 

 1. Maaelukomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: maaelukomisjoni esimees Vaido Ermel

 

 1. Eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: eelarvekomisjoni esimees Aune Rehema

 

 1. Lairiba juurdepääsuvõrkude toetusmeetme jaoks sisendi andmine (protokolliline otsus)

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallasekretär Inga Leelanss

 

 1. Metsaveere kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ettekandja:          planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar

 

 1. Võhandu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja:          planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar

 

 1. Võru valla 2022. aasta eelarve projekti tutvustamine

Ettekandja:          finantsosakonna juhataja Jaano Uibo

 

 1. Taotlused ja informatsioon

18.1 Pöördumine abi saamiseks veevärgi-ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamiseks Kirumpää külas

 

Georg Ruuda

vallavolikogu esimees