Vallavolikogu istungid:

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 16.02.2022 istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 16. veebruaril 2022 algusega kell 14.00 Sulbi külas Roosu talu vabaajakeskuses (endine Sulbi koolimaja).

Volikogu istungil jälgime maski kandmise nõuet. Kohapeal on olemas maskid ja desinfitseerimisvahendid.

Istungi ohutuks läbiviimiseks kontrollime COVID tervisetõendi olemasolu. Tõendi puudumisel on võimalik teha kiirtest (ninaneelu või sülje test). Kiirtesti tegemiseks palume kohal olla vähemalt 15 minutit enne volikogu istungi algust.

 

Päevakord:

 1. Tartu 2024 regionaalse projektitaotlusvooru esitatud projektide toetamine

Ettekandjad: Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus juhatuse liige Ivar Traagel

                     Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus kultuurispetsialist Kristi Vals

                     kultuurispetsialist Maarika Rosenberg

 

 1. Osaühing Võru Tervisekeskus asutamine

Ettekandjad: Võru linna esindajad Anti Allas, Sixten Sild, Rein Reitalu  

                      vallavanem Kalmer Puusepp

 

 1. Võru valla 2022. aasta aunimetuste saajate kinnitamine

Ettekandja: kultuurispetsialist Maarika Rosenberg

 

 1. Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetuse eraldamine 2022. aastal.

Ettekandja: kultuurispetsialist Maarika Rosenberg

 

 1. Aktsiaseltsi VÕRU VESI aktsiate soetamine

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo

 

 1. Ettepanek Võru Vallavalitsusele Kagu-Eesti spetsialistide 2022 toetusmeetmesse esitatud taotluste läbivaatamise ja hindamise komisjoni liikmete nimetamiseks.

Ettekandja: arendusspetsialist Merle Tsirk

 

 1. Võru Vallavolikogu 13.02.2019 otsuse nr 124 „Hajaasustuse programmi taotluste läbivaatamine ja hindamise komisjoni moodustamine, eelistatud sihtrühma ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse määramine" muutmine

Ettekandja: arendusspetsialist Merle Tsirk

 

 1. Võlsi kergliiklustee ehitamise projekttaotluse esitamine ja omaosaluse garanteerimine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Volikogu komisjonide tööplaanide kinnitamine

Ettekandjad: revisjonikomisjoni esimees Raul Tohv

                      eelarvekomisjoni esimees Aune Rehema

                      majanduskomisjoni esimees Urmas Juhkam

                      sotsiaalkomisjoni esimees Rudolf Kauksi

                      maaelukomisjoni esimees Vaido Ermel

                      hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Piret Haljend

 

 1.  Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: jurist Kaja Kiilo

 

 1. 2021. aasta eelarve täitmine

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Jaano Uibo

 

 1. Võru valla 2022. aasta eelarve II lugemine ja 2022.aasta eelarve vastuvõtmine

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Jaano Uibo

 

 1. Taotlused ja informatsioon

 

Lugupidamisega

Georg Ruuda

vallavolikogu esimees