Vallavolikogu istungid:

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 19.01.2022 istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 19. jaanuaril 2022 algusega kell 14.00 Võru Vallavalitsuse teise korruse saalis (Võrumõisa tee 4a, Võru).

 

Volikogu istungil jälgime maski kandmise nõuet. Koha peal on olemas maskid ja desinfitseerimisvahendid.

 

Istungi ohutuks läbiviimiseks kontrollime COVID tervisetõendi olemasolu. Tõendi puudumisel on võimalik teha kiirtest (ninaneelu või sülje test). Kiirtesti tegemiseks palume kohal olla vähemalt 15 minutit enne volikogu istungi algust.

 

Päevakord:

 1. Riigimetsa terviktutvustus Võru valla territooriumil 

Ettekandja: RMK esindaja Ago Palo

 

 1. Metsajaani katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja: planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar

 

 1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (protokolliline otsus)

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine Võru valla kasuks (Võlsi tee ja kergtee)

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Kinnisasjade omandamine (Võru-Verijärve kergtee)

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine Võru valla kasuks (Kose-Puiga kergliiklustee)

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Hankelepingu sõlmimine Hanikase külakeskuse hoone evakuatsioonipääsude ehitustööde teostamiseks

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Eraharidusasutuste toetamine 2022. aastal

Ettekandja: abivallavanem Piret Otsatalu

 

 1. Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetuse eraldamine

Ettekandja: kultuurispetsialist Maarika Rosenberg

 

 1. Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määruse nr 48 muutmine (arengukava)

Ettekandja: arendusspetsialist Merle Tsirk

 

 1. Võru valla teede 2022. aasta investeeringukava kinnitamine

Ettekandja: teedespetsialist Peep Kimmel

 

 1. Võru linna ja valla koostööst

Ettekandja: Võru linnapea Anti Allas

 

 1. Võru valla 2022. aasta eelarve I lugemine

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Jaano Uibo

 

 1. Taotlused ja informatsioon

 

Lugupidamisega

Georg Ruuda

vallavolikogu esimees