Uudised ja teated:

Lihthange: Vastseliina multifunktsionaalsele spordiväljakule seinte ja katuse projekteerimine eelprojekti staadiumis (tähtaeg 1. juuni 2022 kell 12) (Luhtunud)

Hanke lühikirjeldus: Hanke eesmärgiks on projekteerida väljakule katus ja seinad, mis vähendaks väljaku hoolduskulusid, pakuks varju päikese eest ja hoiaks kokku aega, mis kulub väljaku lumest puhastamisele ja vee kuivatamisele. Projekteeritud lahendust peab saama realiseerida etapiviisiliselt.

Hankeleping sõlmitakse neljaks kuuks.

Hange toimub e-riigihangete registris, viitenumber 249978.