Uudised ja teated:

Võru vallavalitsuse istung 20. septembril

20. septembril toimunud Võru vallavalitsuse istungil tehti järgmised otsused:

 • Tunnistati luhtunuks riigihange „Võru valla sõidukitele rehvivahetuse teenus ja rehvide ost 2022–2026" ning kinnitati teenuse hankimise tingimused.
 • Tunnistati riigihanke „Toiduainete tarne Puiga põhikoolile 2022" edukateks pakkujateks aktsiaselts A.M.F Hulgi, osaühing MALDIVAR, osaühing Nõo Lihatööstus ning osaühing Emeri Kaubandus.
 • Kinnitati väikehanke „Võru valla haridusvaldkonna arengukava 2023–2030 koostamise teenus" tulemused.
 • Kinnitati lihtsustatud korras hanke „Püügiplatvormi ja infostendi rajamine Vagula järve äärde Järveres" tulemused, mille kohaselt on esimese osa edukaks pakkujaks osaühingu Vibur pakkumus.
 • Võeti vastu Meegomäe külas Kaarna katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering.
 • Algatati avatud menetlus Kirumpää külas Rüütli tee 6 aiamaja laiendamise ja elamuks ümberehitamise projekteerimistingimuste andmiseks.
 • Algatati Kose alevikus Sinika maaüksusele üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.
 • Otsustati anda projekteerimistingimused ehitusprojektide koostamiseks Võlsi külas Tarekese katastriüksusele elamu ehitamiseks, Võrumõisa külas Kaku tee 7 katastriüksusel asuva aiamaja laiendamiseks, Villa külas Põllu katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks ja Meeliku külas Kalda kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
 • Otsustati anda ehitusload Väiso külas Ragmari maaüksusele saunahoone ja Noodaskülas Mäeveski maaüksusele abihoone püstitamiseks, Meegomäe külas Meegomäe tee, Andsujärve tee ja Edejärve tee maaüksustele veetorustiku, Tagakülas Piirimaja maaüksusele puurkaevu ning Vastseliina alevikus Pätisilla tee 4 kinnistule 50kW nimivõimsusega päikesepargi rajamiseks.
 • Otsustati anda kasutusload Kääpa külas Tiikide maaüksusele rajatud reoveepuhasti ja Kakusuu külas Kakusoo maaüksusele rajatud päikesepargi kasutusele võtmiseks.
 • Otsustati seada isiklik kasutusõigus Võru valla kasuks Voki külas asuvatele järgmistele kinnistutele: Kõivomäe, Ivani, Purge, Luha, Andu, Võro-Ando, Andopõllu ja Savisaare.
 • Nõustuti Kurenurme külas asuva Rehitare, Kannu külas asuva Küti ja Pritsi külas Pritsi katastriüksuste jagamistega ja määrati jagamiste tulemusel moodustatavatele uutele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Otsustati määrata Raudsepa külas asuvale Raudsepa katastriüksusele uueks lähiaadressiks Raudmehe.
 • Kinnitati Võru valla tänavavalgustuse töörežiimid, lähtuvalt asjaolust, et elektri hind on kallinenud mitmekordselt, mistõttu kõrge elektrihinna perioodil vähendatakse tänavavalgustuse töö aega.
 • Kinnitati Võru valla õpilasliinide marsruudid ja sõiduplaanid.
 • Otsustati suurendada Lasva lasteaias Pargihaldjas laste arvu lasteaiarühmades Lillehaldjas ja Metsahaldjas 22 lapseni.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee