Uudised ja teated:

Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamine

Võru Vallavalitsuse meeskonna osalemisega pilootprojektis „Õpetaja  töö- ja palgakorralduse kaasajastamine" korraldas  Võrumaa Koolijuhtide Ühendus koostöös Valga- ja Põlvamaa koolijuhtidega  õppepäeva. Koostööpäeva raames oli kutsutud oma kogemusi jagama Liina Palu Värska Gümnaasiumist ja Margus Veri Pärnu Ülejõe Põhikoolist. Külalised rääkisid oma asutuses läbiviidud töö- ja palgakorralduse kaasajastamise kogemusest. Esinejad tõdesid, et muudatuste tegemisel on kõige olulisem asutusesisene kommunikatsioon, mis on küll ajamahukas, aga hädavajalik. Eesti riigi suurim vara on targad ja ettevõtlikud inimesed. Motiveeritud ning pädevad õpetajad on seega võtmetähtsusega. Õpetajaid ja tugispetsialiste tuleb toetada, pakkuda arengu- ja karjäärivõimalusi alustavatele ja juba kogenud õpetajatele. Kvalifitseeritud õpetajate töötasu peab olema nende töö ja panuse vääriline. Koolijuhi ülesanne on üksteist toetava, arengule orienteeritud ja läbipaistva organisatsioonikultuuri loomine.

 

Siiri Plangi
koolijuht
Puiga põhikool
siiri.plangi@puigapk.com
5071 012