Uudised ja teated:

Võru vallavalitsuse istung 23.05.2023

  • Otsustati kiita heaks Võru valla 2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
  • Kinnitati Võru vallavalitsuse avalike suhete spetsialisti ametikoha avaliku konkursi võitjaks Katariina Musto.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo
vallasekretär
5787 5848
kaja.kiilo@voruvald.ee