Uudised ja teated:

Kose alevikus asuva liikluspinna Tõrsaare tee kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Võru Vallavalitsuse 18.04.2023 korraldusega nr 249 „Kose alevikus asuvale liikluspinnale Tõrsaare tee ruumikuju määramine" on Kose alevikus asuvale liikluspinnale (alates Karikakra tänavast) määratud ruumikuju kohanimega Tõrsaare tee. Liikluspinna kohanime osas esitati vallavalitsusele vastuväiteid nime „Tõrsaare tee" osas ja tehti ettepanek määrata liikluspinna nimeks „Pojengi". 

Kohanimede seadusest tulenevalt avalikustatakse kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Ettepanekud ja arvamused palume esitada Võru vallavalitsusele hiljemalt 23. septembrini 2023 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või postiaadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn.

 

Täiendav informatsioon:
Alar Veibri
maaspetsialist
59105585