Uudised ja teated:

Järvere külas Saekaadri maaüksuse büroohoone projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek 17.09-30.09.2023

Võru Vallavalitsus algatas 12.09.2023 korraldusega nr 590 Järvere külas Saekaadri katastriüksusele (tunnus 76702:002:1920) büroohoone projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse.

Taotluse järgi soovitakse Saekaadri katastriüksusele (10,08 ha, tootmismaa 100%) püstitada 1-korruselist, ca 290 m² ehitisealusepinnaga kontor-olmehoonet. Maaüksus on hoonestatud, sellel asuvad mitmed tootmis- ja laohooned. 

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 17.09. – 30.09.2023 Võru valla veebilehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid on puudutatud isikutel õigus Võru Vallavalitsusele (vald@voruvald.ee või Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn) esitada kuni 02.10.2023.

Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.