Edejärve tee 4 katastriüksuse detailplaneering

Meegomäe külas Edejärve tee 4 katastriüksuse detailplaneering algatati Võru Vallavalitsuse 23.07.2019 korraldusega nr 390. Detailplaneeringuala piire ja lähteseisukohti muudeti Võru Vallavalitsuse 19.05.2020 korraldusega nr  290.

Planeeringuala asukoht kaardirakenduses EVALD.