Võru valla puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist meetme „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" eesmärkide saavutamiseks. Meetme eesmärkideks on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist liikuvusega seotud toimingute (sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist), hügieenitoimingute ja köögitoimingute parandamiseks.
 
Projekti eesmärk on kohandada puudest tuleneva erivajadusega inimese eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele, parandades seeläbi nende isikute elukvaliteeti ja iseseisevat toimetulekut ning vähendades nende isikute hoolduskoormust.
 

III taotlusvoor

Projektiga tehakse kokku 9 kodukohandust, millest 8 hügieenitoimingute parandamiseks ja 1 liikuvusega seotud toimingute parandamiseks. 

Projekti kogumaksumus on 33 797,65 eurot, millest toetus 28 728 eurot ja valla omafinantseering 5 069,65 eurot. 

Projekti tegevusi viiakse ellu perioodil 01.10.2020 - 31.12.2021.

 

II taotlusvoor

Kokku teostati projekti tegevustena 16 eluaseme kohandust, millest 14 hügieenitoimingute parandamiseks ja 3 liikuvusega seotud toimingute parandamiseks. 

Projekti kogumaksumus oli 73 274,60 eurot, millest toetus 62 283,41 eurot ja valla omafinantseering 10 991,19 eurot. 

Projekti tegevusi viidi ellu ajavahemikul 01.10.2019-30.04.2021.

 
I taotlusvoor
 
Kokku teostatakse projekti tegevustena 13 kodu kohandust, millest 10 hügieenitoimingute parandamiseks, 7 liikuvusega seotud toimingute parandamiseks ja 1 köögitoimingute parandamiseks.
 
Projekti kogumaksumus on 61 852 eurot, millest toetus 52 574 eurot ja valla omafinantseering 9 278 eurot. 
 
Projekti tegevusi viiakse ellu 01.09.2018–01.06.2020.