Erateede remondi toetusmeede

1. aprillist algab taotluste esitamine erateede remondi toetusmeetmesse, mille eesmärk on parandada Võru vallas asuvate aastaringseks elamiseks kasutatavate elamute juurdepääsuteede olukorda. Toetuse kogusumma on 10 000 eurot.

 Taotlusi võeti vastu 1. aprillist kuni 1. maini 2023

Eratee remonti on õigus taotleda järgnevatele elamutele juurdepääsuks kasutatavate teede parendamiseks:

  • elamule, mida kasutab aastaringseks elamiseks sügava puudega isik. Nimetatud elamu peab olema rahvastikuregistri andmetel sügava puudega isiku elukohaks taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga;
  • elamule, mida kasutab aastaringseks elamiseks vanaduspensionär. Nimetatud elamu peab olema rahvastikuregistri andmetel vanaduspensionäri elukohaks taotluse esitamis aasta 1. jaanuari seisuga;
  • elamule, mida kasutavad aastaringseks elamiseks vähemalt kolm alaealist last koos neid kasvatava isikuga. Nimetatud elamu peab olema rahvastikuregistri andmetel alaealiste laste ja neid kasvatava isiku elukohaks taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga;
  • ühe eratee remondi maksumus on kuni 1500 eurot;
  • esitatud taotlustest moodustatakse pingerida.

 

Taotlusvorm  (DOCX)

Kinnituskirja näidis  (DOCX, 13 KB)

 

Enne taotlema asumist soovitame tutvuda Võru vallavolikogu määrusega »

Palume tähelepanu pöörata ka Võru vallamajas majandusosakonna spetsialistide vastuvõtu aegadele: majandusosakonna spetsialistide vastuvõtu ajad (näiteks konsultatsiooni saamiseks kohapeal) on esmaspäeviti kella 13.00-16.00 ja neljapäeviti kella 8.00- 12.00. Soovitame eelnevalt aeg kokku leppida kui teil on teada, et soovite kohapealset konsultatsiooni.

 

Mis saab eratee remondi taotlustest edasi?

Kokku esitati 16 taotlust. Toetuse kogusummaks on Võru Valla poolt 10 000 eurot.

Edasine menetlusprotsess:

  • menetlejal on õigus hankida asjasse puutuvat lisateavet seoses konkreetse objekti või kinnistuga. Ühtlasi kontrollitakse elamus elava(te) isiku(te) majanduslikku olukorda registritest;
  • laekunud nõuetele vastavatest taotlustest moodustatakse pingerida. Pingerea aluseks on elamus elavate täisealiste isikute sissetulekute jagunemine kõigi elamus elavate isikute peale. Juhime tähelepanu, et nimetatud elamu peab olema rahvastikuregistri  andmetel isiku elukohaks taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga;
  • ühe eratee remondi maksumus on kuni 1500 eurot;
  • taotluste pingerea alusel hakatakse planeerima töid (teekatte uuendamine purustatud kruusaga ja selleks vajalikud tööd ning teelt sadevete ärajuhtimiseks kraavide kaevamine);
  • Taotluste rahuldamise või mitterahuldamise otsustab Võru Vallavalitsus. Rahastuse saanud taotluse alusel korraldab vallavalitsuse teedespetsialist eratee remondi tegevuse.

 

Taotluste rahuldamise või mitterahuldamise otsustab Võru vallavalitsus, kelle kinnitatud rahuldatud taotluse alusel korraldab vallavalitsuse teedespetsialist seejärel eratee remondi tegevuse.

 

Taotluse koos vajalike dokumentidega sai esitada e-posti aadressil vald@voruvald.ee või paberkandjal aadressil Võrumõisa 4a, Võru 65605.

 

Täiendav info:

Imre Maidla

arendusspetsialist

imre.maidla@voruvald.ee

5911 8893