Avaliku ürituse loa taotlemine

Kirjeldus:

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

Avaliku ürituse korraldaja esitab vallavalitsusele vähemalt 30 kalendripäeva enne avaliku ürituse toimumise päeva taotluse.

Spordivõistluste korraldamist reguleerib täiendavalt spordiseadus.

Avalikul üritusel lõkke tegemisel tuleb kinni pidada lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavatest nõuetest.

Üritustel kasutatavate elektriseadmete- ja paigaldiste, atraktsioonide, batuutide nõuded ning tehnorajatiste ja kaitsevööndite piirangud

Kui üritusel korraldatakse ilutulestik kategooriate F-3 ja F-4 pürotehniliste toodetega, tuleb selleks taotleda eraldi luba lõhkematerjaliseaduses sätestatud alustel ja korras. Täiendav info pürotehnika, ilutulestiku kohta Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti veebilehel.

Avalikul üritusel toidu müümisel tuleb järgida Põllumajandus- ja Toiduameti nõudeid

Lisainfo toidu ja/või alkoholiga kauplejatele:
Toidu müüjad ja toitlustajad peavad teadma, kuidas laadal, üritusel toitu ohutult valmistada ja müüa. Enne kui avalikule üritusele toitu müüma või valmistama minna, tuleb Põllumajandus- ja Toiduametile esitada majandustegevusteade. Täiendav info Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel.

Alkoholimüügi puhul peab avaliku ürituse korraldaja tagama, et üritusel ei müüdaks keelatud kaupa (näiteks kodustes tingimustes valmistatud alkohol). Täpsema info leiab Maksu- ja Tolliameti veebielehelt.

Kestvus:

Avaliku ürituse luba väljastatakse hiljemalt 10 kalendripäeva enne avaliku ürituse toimumist nõutud dokumentide olemasolul.

Õigusaktid:

Korrakaitseseadus

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastutaja:

Kultuuri- ja noorsootööspetsialist Sirle Muiste-Männik, telefon 514 7008, e-post sirle.muiste-mannik@voruvald.ee

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

 Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui Te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Viide:


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Vajaminevad dokumendid:

Taotlus

Viide:

Avaliku ürituse loa taotluse vorm (PDF, 23 KB / DOC, 18 KB)