Eelarve ja majandusaasta aruanded

Võru valla eelarve 2024

Võru valla 2024. aasta eelarve

Lühiülevaade Võru valla 2024. aasta eelarvest

Võru valla 2024. aasta I lisaeelarve

Võru valla 2024. aasta II lisaeelarve

Võru valla 2024. aasta III lisaeelarve

 

Võru valla 2024. aasta eelarve täitmine (I kvartal)


 

Võru valla eelarve 2023

Võru valla 2023. aasta eelarve

Võru valla 2023. aasta I lisaeelarve

Võru valla 2023. aasta II lisaeelarve

Võru valla 2023. aasta III lisaeelarve

 

Võru valla 2023. aasta eelarve täitmine

 

Võru valla 2023. konsolideeritud majandusaasta aruanne
Võru Vallavolikogu 19.06.2024 otsus nr 162 "Võru valla 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" (majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori arvamus)


 

Võru valla eelarve 2022

Võru valla 2022. aasta eelarve

Võru valla 2022. aasta I lisaeelarve

Võru valla 2022. aasta II lisaeelarve

 

Võru valla 2022. aasta eelarve täitmine

 

Võru valla 2022. konsolideeritud majandusaasta aruanne
Võru Vallavolikogu 21.06.2023 otsus nr 107 "Võru valla 2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" (majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori arvamus)


 

Võru valla eelarve 2021

Võru valla 2021. aasta eelarve

Võru valla 2021. aasta I lisaeelarve

Võru valla 2021. aasta II lisaeelarve

 

Võru valla 2021. aasta eelarve täitmine

 

Võru valla 2021. konsolideeritud majandusaasta aruanne
Võru Vallavolikogu 15.06.2022 otsus nr 58 "Võru valla 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" (majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori arvamus)


 

Võru valla eelarve 2020

Võru valla 2020. aasta eelarve

Võru valla 2020. a I lisaeelarve

Võru valla 2020. a II lisaeelarve

Võru valla 2020. a III lisaeelarve

Võru valla 2020. a IV lisaeelarve

 

Võru valla 2020. aasta eelarve täitmine

 

Võru valla 2020. konsolideeritud majandusaasta aruanne
Võru Vallavolikogu 09.06.2021 otsus nr 278 "Võru valla 2020 konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" (majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori arvamus)


 

Võru valla eelarve 2019

Võru valla 2019. aasta eelarve

Võru valla 2019. a I lisaeelarve

Võru valla 2019. a II lisaeelarve

Võru valla 2019. a III lisaeelarve

 

Võru valla 2019. konsolideeritud majandusaasta aruanne
Võru Vallavolikogu 10.06.2020 otsus nr 212 "Võru valla 2019 konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" (majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori arvamus)


 

Võru valla eelarve 2018

Võru valla 2018. aasta eelarve

Võru valla 2018. aasta I lisaeelarve

Võru valla 2018. aasta II lisaeelarve

Võru valla 2018. aasta III lisaeelarve

 

Võru valla 2018. konsolideeritud majandusaasta aruanne
Võru Vallavolikogu 11.09.2019 otsus nr 170 "Võru valla 2018 konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" (majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori arvamus)


 

Ühinenud valdade majandusaasta aruanded 2017

Lasva valla 2017 majandusaasta aruanne
Võru Vallavolikogu 13.06.2018 otsus nr 75 "Lasva valla 2017 majandusaasta aruande kinnitamine" (majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori arvamus)

Orava valla 2017 konsolideeritud majandusaasta aruanne
Võru Vallavolikogu 13.06.2018 otsus nr 76 "Orava valla 2017 konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" (majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori arvamus)

Sõmerpalu valla 2017 konsolideeritud majandusaasta aruanne
Võru Vallavolikogu 13.06.2018 otsus nr 77 "Sõmerpalu valla 2017 konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" (majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori arvamus)

Võru valla 2017 konsolideeritud majandusaasta aruanne
Võru Vallavolikogu 13.06.2018 otsus nr 78 "Võru valla 2017 konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" (majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori arvamus)

Vastseliina valla 2017 konsolideeritud majandusaasta aruanne
Võru Vallavolikogu 12.09.2018 otsus nr 92 "Vastseliina valla 2017 konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" (majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori arvamus)