Vastseliina Võidu tn 29 hoone ümberehitamine üürielamuks

Projekti kaasrahastatakse SA KredEx meetmest „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus". Toetus on mõeldud kohalikule omavalitsusele üürielamu ehitamiseks või olemasoleva hoone üürielamuks ümberehitamiseks. Toetuse andmise eesmärk on tagada mobiilsele töötajale vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus ja soodustada investeeringuid eluruumide rajamiseks.
 
Projekti eesmärk on Vastseliina vana muusikakooli hoone ümberehitamine üürielamuteks, et võtta hoone kasutusse ning suurendada kohaliku omavalitsuse võimekust tagada mobiilsetele sihtgruppidele nüüdisaegsete eluruumide parem kättesaadavus. Projektiga renoveeritakse olemasolev hoone üüriruumidele vastavaks, sh korterite sisustamine vajaliku köögimööbli ja sanitaartehnikaga.
 
Projekti kogumaksumus on 664 800 eurot, millest toetuse summa 332 400 eurot ja valla omafinantseering 332 400 eurot. 
 
Projekti tegevusi viiakse ellu 04.02.2019–28.02.2022.