Erateede remondi toetusmeede

Eratee meetme raames taotluste vastuvõtt kestab esimesest aprillist esimese maini. Erateede meetme eesmärk on parandada Võru vallas asuvate aastaringseks elamiseks kasutatavate elamute juurdepääsuteede olukorda.

 

Eratee remonti on õigus taotleda järgnevatele elamutele juurdepääsuks kasutatavate teede parendamiseks:

  • elamule, mida kasutab aastaringseks elamiseks sügava puudega isik. Nimetatud elamu peab olema rahvastikuregistri andmetel sügava puudega isiku elukohaks taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga;
  • elamule, mida kasutab aastaringseks elamiseks vanaduspensionär. Nimetatud elamu peab olema rahvastikuregistri andmetel vanaduspensionäri elukohaks taotluse esitamis aasta 1. jaanuari seisuga;
  • elamule, mida kasutavad aastaringseks elamiseks vähemalt kolm alaealist last koos neid kasvatava isikuga. Nimetatud elamu peab olema rahvastikuregistri andmetel alaealiste laste ja neid kasvatava isiku elukohaks taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga.

 

Taotlusvorm  (DOCX)

Kinnituskirja näidis  (DOCX, 16 KB)

 

Erateede menetlemist reguleerib Võru vallavolikogu määrusega »

Vastuvõtu ajad konsultatsiooni saamiseks:

  • esmaspäeviti kella 13.00-16.00;
  • neljapäeviti kella 8.00-12.00.

Võimalusel soovitame aeg kokku leppida kohapealse konsultatsiooni osas.

 

Täiendav info:

Imre Maidla
arendusspetsialist
imre.maidla@voruvald.ee
5911 8893