Haldusreform

2017 aastal ühinesid Lasva vald, Sõmerpalu vald, Võru vald, Vastseliina vald ja Orava vald. Ümberkorralduste järel alustas tegevust Võru Vallavalitsus (registrikood 77000393). Lasva Vallavalitsus (registrikood 75000911), Orava Vallavalitsus (registrikood 75027005), Sõmerpalu Vallavalitsus (registrikood 75001253), Vastseliina Vallavalitsus (registrikood 75021020) ja Võru Vallavalitsus (registrikood 75021340) kustutatakse äriregistrist.