Hoolekandeasutused

Valla territooriumil asuvad

Asutus

Kontakt

Aadress

Kääpa sotsiaalkeskus

Juhataja Siiri Kartsepp

5474 0780

KaapaSotsiaalkeskus@voruvald.ee

Kooli tee 5, Kääpa küla

65545 Võru vald 

Sõmerpalu hooldekodu

Juhataja Lenhard Ermel

789 6322

somerpalu.hk@gmail.com

somerpaluhk.ee

Elupuu, Järvere küla

66629 Võru vald

Vastseliina hooldekodu

Juhataja Terje Otsatalu

785 1340

vastseliina.hk@mail.ee

vastseliinahk.ee/

Võidu 32, Vastseliina alevik

65201 Võru vald

 

Kääpa sotsiaalkeskus

Kääpa Sotsiaalkeskus on 36-kohaline Võru valla hoolekandeasutus, mis pakub ööpäevaringset üldhooldust, ajutist hooldust, sauna teenust ja pesumaja teenust eelkõige Lasva piirkonna elanikele.

Pakume oma klientidele turvalist ja rahulikku elukeskkonda ning igakülgset sõbralikku hoolitsust. Säästame klienti murest toimetuleku pärast ja jagame perekonna vastutuskoormat, võttes hoolduse endi kanda. Kliendil on võimalik elada 1-2 kohalistes tubades. Toad on möbleeritud.

 Alates 1. juulist 2023 on Kääpa Sotsiaalkeskuse ööpäevaringse üldhooldusteenuse kohatasu 1200 eurot. Kohatasu sisaldab:
  • hoolduskulud 520 eurot, mille tasub kohalik omavalitsus kehtestatud piirmäära piires. Kohaliku omavalitsuse poolt tasutav maksumus sisaldab hooldustöötajate tööjõukulu ning hooldustöötajate tervisekontrolli, tööriietuse, isikukaitsevahendite ja koolituse kulu.
  • muud kulud 680 eurot, mille tasub klient
  • Ravimite ja muude lisateenuste eest tasub klient.

Juhataja Siiri Kartsepp, 5474 0780, siiri.kartsepp@voruvald.ee

Vastuvõtt esmaspäeviti ja neljapäeviti kella 9–15.

Hoolduspersonalööpäevaringselt telefonil 782 8155.