Kääpa Noortekeskuse teise korruse välja arendamine

Projekt on lõppenud. Projekti tegevusi viidi läbi aastatel 2019-2020. Projekt on rahastatud MTÜ Võrumaa Partnerluskogu strateegia meetmest 1.1 Külakogukondade arendamine.

Eesmärk on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega välja ehitada Kääpa Noortekeskuse teise korruse ruumid: muusikastuudio, duširuum ja lounge, aadressil Võru vald  Kääpa küla Kooli tee 1 65545, ehitusregistrikood 113023968, katastritunnus 38901:002:0212. 

Ehitustööde käigus viidi ellu järgmised tegevused:

  • vaheseinte ehitus koos siseuste paigalduse ja siseseinte pinnakatete töödega;
  • põrandakatete ehitustööd;
  • lõõride, korstnate ja küttekolde ehitustööd;
  • vee-, kanalisatsiooni-, kütte-, ventilatsiooni-ja jahutussüsteemide ehitus;
  • tuletõrjevarustuse tööd;
  • nõrkvoolupaigaldise ja automaatika ehituse tööd.

Projekti toetuse summa oli 11 260.80 eurot.