Kooli lõpetamise toetus

Kirjeldus:

Kooli lõpetamise toetust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elaval:

  • väga heade tulemustega (võib esineda üks neli) põhikooli lõpetajal,
  • väga heade tulemustega põhikoolijärgse õppeasutuse esmasel lõpetajal,
  • gümnaasiumi medaliga (kuld ja hõbemedal) lõpetajal,

Taotlust saab esitada kooli lõpetamise aasta lõpuni.

Toetuse suurus:

200 eurot

Kestvus:

Toetus makstakse 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Valla eelarvest toetuste maksmise kord § 6

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Maria Saarme, telefon 5332 4890, e-post maria.saarme@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Kooli lõpetamise toetuse taotlemiseks esitab kooli lõpetaja vallavalitsusele taotluse. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Taotluses on oluline märkida taotleja nimi, isikukood, elukoha aadress, arvelduskonto number ja arvelduskonto omaniku nimi ning esitada koopia lõputunnistusest.

Vajaminevad dokumendid:

Taotlus
Lõputunnistuse koopia

Viide:

Kooli lõpetamise toetuse taotluse vorm (PDF)