Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Kirjeldus:

Kooli mineva lapse toetust on õigus saada esmakordselt I klassi astuva õpilase, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Võru vald, lapsevanemal, eestkostjal või hoolduspere vanemal.

Taotlusi võetakse vastu alates 1. augustist.

Toetuse suurus on 100 eurot.

Kestvus:

Toetus makstakse välja septembrikuu jooksul.

Õigusaktid:

Valla eelarvest toetuste maksmise kord § 5

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Maria Saarme, telefon 5332 4890, e-post maria.saarme@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Taotluses on oluline märkida lapse nimi, isikukood, kooli nimetuse, kus laps õppima asub ning taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed (elukoha aadress, telefoni number, e-posti aadress) ning arvelduskonto number.

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Taotleja isikut tõendav dokument

Viide:

Kooli mineva lapse toetuse taotluse vorm (PDF)