Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamine

Kirjeldus:

Jäätmevaldajal on õigus taotleda erandkorras korraldatud jäätmeveost liitumisest vabastamist, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata või kui kinnistut teatud perioodil ei kasutata.

Vallavalitsus või tema poolt määratud ametnik võib taotluse alusel vabastada jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost aastaringselt või perioodiliselt teatud tähtajaks, kui ta on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Otsus korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamise või taotluse tagasilükkamise kohta tehakse 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse registreerimisest.

Õigusaktid:

Jäätmeseadus § 69 lg 4
Võru valla jäätmehoolduseeskiri

Vastutaja:

Keskkonnaspetsialist Lembit Karolin, telefon 504 9458, e-post
lembit.karolin@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Viide:


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Esitage korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlus Võru Vallavalitsusele paberkandjal.

Taotluses on oluline märkida kinnistu aadress ja jäätmeveost vabastamise põhjendus ning taotleja nimi ja kontaktandmed (elukoha aadress, telefoni number, e-posti aadress).

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Taotleja isikut tõendav dokument