Kriisideks valmisolek

1. Kogukonna ohutus
 
1.1. Tuleohutus
Tuleõnnetuste statistika on leitav Päästeameti kodulehel
Infoga ohutust käitumisest, samuti tuleohutuse tagamise võimaluste ja nõuetega saab tutvuda Päästeameti teemalehel kodutuleohutuks.ee
 
1.2. Veeohutus
Võru valla ametlikud ujumiskohad:
 • Parksepa ujumiskohad Kanariku järve ääres
 • Väimela ujumiskoht Mäejärve ääres
 • Lasva järve ujumiskoht
 • Orava järve ujumiskoht
 • Kirikumäe järve ujumiskoht
 • Järvere ujumiskoht Vagula järve ääres
Veeõnnetuste statistika on leitav Päästeameti kodulehel
Infoga aastaringselt veekogudega seonduvatest ohtudest, inimese ettevalmistusest ja ohutust käitumisest veekogule või ujuma minnes saab tutvuda Päästeameti teemalehel veeohutus.ee
 
2. Kriisiolukordadeks valmisolek
 
2.1. Piirkonna ohud
 
2.1.1. Üleujutusohtlikud alad on leitavad Maa-ameti üleujutusohtlike alade kaardirakenduses 
 
2.2. Elutähtsad teenused
 
2.2.1. Võru valla korraldatavad elutähtsad teenused:
 
2.2.1.1. Kohalike teede sõidetavas. Kirjeldus ja toimepidevuse nõuded on sätestatud Võru Vallavolikogu 08.08.2018 määrusega nr 45
 
2.3. Pere ja kogukonna kriisiolukorraks valmistumine
 
2.3.1. www.kriis.ee lehelt leiad praktilisi nõuandeid, kuidas eri kriisideks valmistuda ja neis käituda.
 
2.3.2. Hakka vabatahtlikuks!
Kui soovid vabatahtlikuna teisi abistada ja ühiskonna heaks tegutseda, liitu mõne vabatahtliku organisatsiooniga:
 
2.3.3. OLE VALMIS!
 
2.4. Abi saamine kriisiolukorras
Olulised kontaktid:
 • Hädaabinumber 112 www.112.ee
 • Riigiinfo telefonile 1247 saab anda teada keskkonnaga, maanteedega, päästealaga ja ka koroonaviirusega seotud infot. https://www.112.ee/et/juhend/riigiinfo-telefon-1247
 • Mürgistusinfo 16 662 (Terviseameti hallatud infonumbril vastatakse: E 9–21; T–P 24h). www.16662.ee
 • Elektrilevi rikketelefonilt 1343 saab infot elektrikatkestuste korral www.elektrilevi.ee
 • Transpordiameti maanteeinfo telefonile 1247 saate ööpäevaringselt edastada infot riigiteedel esinevate probleemide kohta. transpordiamet.ee
 • Perearsti nõuandeliin 1220 annab nõu tervisemurede korral, mis ei vaja kiirabi sekkumist. www.1120.ee
 • Lastearsti nõuandeliin 1599 töötab E-P kell 8-24, kõneminuti hind on 1 euro. www.lastehaigla.ee
 • Naiste tugiliin 1492 on anonüümne abivõimalus lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele. naisteliin.ee
 • Lasteabitelefon 116 111 on ööpäevaringne tasuta teenus, et teatada abivajavast lapsest või küsida nõuannet lastega seotud teemadel. www.lasteabi.ee
 • Riigi Ilmateenistuse tasuline ilmainfo 900 10 32 – kõneminuti hind 1.10€. www.ilmateenistus.ee
 • Päästeameti infotelefoni 1247 kaudu saab küsida nõuandeid kodu turvalisuse kohta ning teavitada ametnikke ohtlikest ehitistest. www.rescue.ee
 • Välisministeeriumi 24h infotelefon +372 5301 9999 annab nõu ja abi välisriigis hädas olles. reisitargalt.vm.ee