Rõõmust rõkkab Võrumaa

Projekt on lõppenud. Projekti tegevusi viidi läbi aastatel 2018-2019.

Projekt on rahastatud MTÜ Võrumaa Partnerluskogu strateegia meetmest 1.2 „Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö". Meetme eesmärgiks on ühiselt kogukonna arendamine, võttes arvesse piirkonnale omaseid traditsioone ja kultuuripärandit. Meetmest toetatakse kohalikul kultuuri- ja ajaloopärandil ja traditsioonidel põhinevate ürituste korraldamist, koolituste, õpitubade ja õppereiside korraldamist, põhitegevuseks vajalike vahendite ja seadmete soetamist, rahva- ja tervisespordi arendamist, piirkondlike koostöövõrgustike ja partnerluste väljaarendamist, kohalikku arengut käsitlevate uuringute, analüüside ja strateegiate koostamist ning kohalikke piirkondi tutvustava infomaterjalide ja trükiste koostamist.

Projekti eesmärk on lastele, noortele ja peredele Võrumaa ajaloo, keele ja kultuuri õpetamine. Projekti tegevused on suunatud võru keelt ja kultuuri väärtustavate õpitubade läbiviimisele.

Kahe aasta jooksul viidi lastele ja noortele läbi järgmised tegevused:

  • 3.-4. mai 2018 koolitus „Suursündmuste ohutus".
  • 28.-29. juuli 2010 Võru Lastefestivali võrukeelne õpihoov, Mõniste Talurahvamuuseumi programm "Välekil on tuli", muinasjutuhoov „Kreutzwaldi ennemuistsete juttude maailm" ja Jänku-Jussi erinevad õpitoad.
  • 9. aprill 2019 koolitus "Noor Liider". Koolituse sisuks oli brändi ja organisatsiooni turundus, aktiivmüük, müügi põhitõed ning müügitsükkel. 
  • 7.-8. detsember 2019 Mõniste Talurahvamuuseumi jõuluala programm.
  • 22. mai 2019 Võrumaa Kultuuriruumi koolitus.
  • 27.-28. juuli 2019 Võru Lastefestivali Mõniste Talurahvamuuseumi muinasaeg „Vii veeritsõ latsõ mängumaa" ja viikingite laager, Päästeameti veeohutuse programm, sh pinnaltpäästmise ja elustamise demonstratsioon.
  • 5.-7. detsember 2019 Mõniste Talurahvamuuseumi jõuluala programm „Vana aja tuba".

Projekti kogumaksumuseks oli 22 454,06 eurot, millest toetuse summa 20 208,66 eurot ja valla omaosalus 2 245,40 eurot.