Lindora laat 28. oktoobril 2021

Kaupleja meelespea!

 1. Kauba müümisel vastutab kaupleja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.
 2. Kaupleja vastutab müügikoha heakorra eest ürituse ajal ning on kohustatud koristama selle enne laadalt lahkumist.
 3. Tekkinud prügi tuleb jätta oma müügikoha juurde kokkupakituna.
 4. Toitlustajatel ja kuumade jookidega kauplejatel peavad olema kaasas prügikastid ning plastmassist joogisegamise pulki ei tohi kasutada. Hoiame loodust!
 5. Elektrienergia võimalus puudub. Elektrigeneraatorite kasutamine ei tohi segada teisi kauplejaid ega laada külastajaid.
 6. Kõikidest pretensioonidest tuleb korraldajat teavitada koheselt. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

 

Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutuse nõukogu otsusega on tänavu 28. oktoobril toimuva Lindora laadal kauplemiseks kinnitatud alljärgnevad müügikoha maksud:

 • Tööstuskaubaga kauplejad 40 eurot (müügikoht 4m x 3m);
 • Toidukaupadega kauplejad 40 eurot (müügikoht 4m x 3m);
 • Toitlustusteenust pakkuvatele kauplejatele ja alkoholiga kauplejatele 70 eurot (4 m x 3 m)
 • Käsitööga kauplejad 5 eurot 1 meeter.

Eelpoolnimetatud hinnad sisaldavad käibemaksu!

 

Müügikohtade etteregistreerimist ei toimu! Müügikohtadele paigutamine toimub elavas järjekorras!

Paigutamine kohtadele toimub:

 • 27. oktoobril kella 16.00–22.00;
 • 28. oktoobril kella 6.00–8.00.


Pea meeles!

 • Terviseamet soovitab tungivalt kauplejatel ja teenindaval personalil, kes puutuvad väga lähedalt kokku paljude erinevate inimestega, kanda laada toimumise ajal maske ning soovitav on müügikohtadesse paigaldada külastajate tarbeks käte desopudelid!
 • Toitlustusettevõtted, kes pakuvad laada alal koha peal söömise võimalust, peavad järgima korralduse p 10 alapunkt 7 nõudeid, s.t müügi- ja teenindusalal tuleb koha peal toitu tarbivatel isikutel kontrollida nakkusohutust, tagada inimeste hajutust ning desinfitseerimisnõuded vastavalt Terviseameti juhistele. Nakkusohutus peab olema kontrollitud ka toitlustust pakkuvatel isikutel.
 • Vajadusel lisainfo>>
 • Laada toimumise ajal toitlustamisteenust pakkuvatele ettevõtjatel tuleb toiduvalmistamise kohtades  tagada esmaste tulekustutusvahendite olemasolu (tulekustuti, tulekustutustekk).
 • Ühele kauplejatele väljastatakse maksimaalselt 8 jooksvat meetrit (kaks müügikohta) ning teistele kohta kinni panna ei võimaldata!
 • Kuna müügiala suurus on piiratud, siis kõikidele kauplejatele ei pruugi kauplemiskohti jaguda!  
 • Kõik enne korraldajapoolset paigutamist ennast varasemalt kohtadele paigutanud kauplejad saadetakse üldisesse järjekorda!
 • Korraldajad jätavad endale õiguse paigutada müüjad vastavalt kaubagruppidele!
 • Paigutamine toimub ainult selleks ettenähtud maa-alale!

 

Lindora laada info üles kohamaksu koguvad sihtasutuse poolt määratud isikud ja kohamaksu kogutakse laadapäeval peale kohtadele paigutamist.

 

Täiendav informatsioon alates 12. oktoobrist telefonil +372 509 6301 või e-posti aadressil

linnus@vastseliina.ee

 

NB! Kui viiruselevik ja haigestumine suureneb, võib Terviseamat ja kohalik omavalitsus ürituse toimumise ära keelata!!!

Lindora laada liikluskorraldus ürituse ajal riigimaanteedel

Lindora laada liikluskorraldus üritusele eelneval ajal (nädal enne) riigimaanteedel