Munitsipaaleluruumi üürimine

Kirjeldus:

Võru vallale kuuluvad eluruumid antakse üürile esitatud avalduse alusel lähtuvalt alljärgnevast prioriteetsusest:

 1. isikutele, kelle eluruumi tagamise kohustus tuleneb sotsiaalhoolekande seadusest (esmajärjekorras);
 2. vallaga teenistus või töösuhtes olevale isikule;
 3. eluruumi lähipiirkonda tööle tulevale isikule;
 4. eluruumi lähipiirkonnas töökohta omavale isikule.

Kui eelnimetatud isikud puuduvad, antakse eluruum üürile muudele isikutele.

Eluruumi üürile andmise otsustab vallavalitsus ja isikuga sõlmitakse üürileping. Eluruum antakse üürile kuni 5 aastaks. Eluruumi üürilepingu lõppemisel ja eluruumi vajaduse säilimisel võib vallavalitsus üürniku põhjendatud avalduse alusel üürilepingut pikendada.

Võru vallas asuvad munitsipaaleluruumid, mida antakse üürile, paiknevad aadressidel:

 • Tammesalu, Vana-Vastseliina küla;
 • Võidu 29, Vastseliina alevik;
 • Põllu tee 6-8, Väimela alevik;
 • Karja 2-1, Parksepa alevik.

Hetkel on võimalik üürida Vastseliina alevikus Võidu 29 valminud korterelamus 2 ühetoalist korterit. Korter nr 6 suurusega 27,6 m2 ja korter nr 12 suurusega 29,3 m2. Korterite asendiplaanid:

Maksumus:

Munitsipaaleluruumide üür suurused on kehtestatud Võru Vallavalitsuse 16.11.2021 korraldusega nr 822 „Võru valla omandis olevatele eluruumidele üüri kehtestamine" Üürile lisanduvad kõrvalkulud (näiteks vesi, kanalisatsioon, elekter, internet, küte, prügivedu, korteriühistu haldusteenus).

Õigusaktid:

Võru vallavara valitsemise kord peatükk 6 „Eluruumi üürile andmine"

Vastutaja:

Majandusspetsialist Aivi Jääger, telefon 5745 0366 aivi.jaager@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart või mobiil-ID, PIN1 ja PIN2. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke avalduse vorm paberkandjal. Avalduse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Avalduses märgitakse järgmised andmed:

 • taotleja isiku- ja kontaktandmed (nimi, isikukood, telefoninumber, aadressandmed);
 • andmed taotlejaga koos elavate perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta, kellega koos eluruumi taotletakse;
 • eluruumi taotlemise põhjus;
 • eluruumi kasutamise soovitav tähtaeg.

Vajadusel on vallavalitsusel õigus asjaolude selgitamiseks nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja andmeid.

Vajaminevad dokumendid: