Noorte omaalgatuse toetamine

Võru valla noorsootöö eelarvest toetatakse noori, noortegruppe, noorteühinguid ja -organisatsioone, et aidata kaasa noorte aktiivsemaks muutumisele ja omaalgatuse tugevnemisele, pakkuda valla noortele ja noortegruppidele ressursse tegevuste elluviimiseks ning suurendada noorte projektikirjutamise, -elluviimise ja -aruandluse oskusi.

Kirjeldus:

Toetust saavad taotleda kõik Võru vallas õppivad, elavad ja töötavad noored ning vallas tegutsevad noortegrupid. Toetust taotlev noor peab olema vanuses 10-26 aastat. Projektimeeskonnas peab olema vähemalt 2 liiget ning projektitegevustesse peab olema kaasatud vähemalt 15 noort.

Toetust saab taotleda:

1. avaliku ürituste korraldamiseks (üritus peab olema suunatud kohalikule kogukonnale);

2. koostöö arendamiseks mõne teise piirkonna noorte või noortegruppidega (ühistegevused, koolitused, seminarid, kontserdid, võistlused, ümarlauad, kohtumised, kampaaniad, töötoad või muu sündmus);

3. informatsiooni jagamiseks (teavitustöö, infopäevad, flaierid, leht, kuulutused, veebikeskkonnad jne);

4. erandjuhul vahendite soetamiseks, mida läheb vaja tegevuse läbiviimiseks. Soetatud asjad jäävad peale projekti lõppu piirkonna noortekeskuse, kooli või rahvamaja kasutusse.

Toetuse suurus:

Ühe taotluse maksimaalne piirmäär on 500 eurot ühe projekti kohta.

Õigusaktid:

Noorte omaalgatuse toetamise kord

Taotlemine

Taotluse esitamine:

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus e-posti aadressile vald@voruvald.ee. Taotluse esitamise tähtajad on igal aastal 1. veebruar, 1. mai ja 1. oktoober. Kui taotluse esitamise kuupäev satub riigipühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev. Taotluse vormi leiab allolevalt viitelt.

Viide:

Võru valla noorte omaalgatuse toetuse taotluse vorm (PDF/ DOCX)

Toetuse määramine

Taotluste läbivaatamine ja toetuse määramine:

Tähtajaliselt laekunud taotlused vaatab läbi projektikomisjon hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul.

Puuduste esinemisel taotluses, antakse taotluse esitajale aega kuni 5 tööpäeva nende kõrvaldamiseks. 

Aruandlus

Aruande esitamine:

Toetuse saaja esitab toetuse sihipärase kasutamise kohta aruande 30 päeva jooksul peale projekti tähtaja lõppu e-posti aadressil vald@voruvald.ee. Aruande vormi leiab allolevalt viitelt.

Aruande esitamata jätmise korral ei rahuldata taotleja uut avaldust kuni aruande esitamiseni.

Viide:

Võru valla noorte omaalgatuse toetuse aruande vorm (PDF/ DOCX)