Elukoha aadressi muutmine ruumi omaniku nõudmisel

Kirjeldus:

Kui inimese elukohaks on märgitud kellelegi teisele kuuluv ruum, mida tal ei ole õigust oma elukohana kasutada ning mida ta elukohana ei kasuta, on ruumi omanikul (koos kaas- või ühisomanikega) õigus esitada avaldus ruumi registreeritud isiku või isikute elukohaandmete muutmiseks.

Omanikul on võimalik temale kuuluvasse ruumi registreeritud isikute andmeid vaadata e-rahvastikuregistris või taotleda elanike nimekirja väljastamist vallavalitsuselt.

Omaniku õigustatud nõudmise esitamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

  • isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum;
  • isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi oma elukohana;
  • isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.

Kõik tingimused peavad olema täidetud üheaegselt ja nende õigsust kinnitab ruumi omanik avaldusel oma allkirjaga.

Ruumi omanikul ei ole õigust avaldust esitada, kui inimene elab talle kuuluvas ruumis või isikul on õigus ruumi oma elukohana kasutada.

Ruumi omaniku avaldusest teavitab vallavalitsus inimest 10 tööpäeva jooksul rahvastikuregistrisse kantud e-posti aadressil või registris märgitud elukoha aadressile saadetava tähitud kirjaga ja ka väljaandes Ametlikud Teadaanded, kui teavitamise kohustus ei ole täidetud muul moel.

Omaniku taotlust ei rahuldata, kui isik ühe kuu jooksul taotluse kättetoimetamisest või väljaandes Ametlikud Teadeanded avaldamisest tõestab dokumentaalselt oma õigust kasutada ruumi oma elukohana või kui isiku ja omaniku vahel on pooleli kohtuvaidlus ruumi kasutusõiguse üle.

Ruumi omaniku taotluse rahuldamisel lõpetatakse isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete kehtivus. Kui isiku viibimiskoht on ööpäevaringne hoolekandeasutus, hoolduspere, vangla, kaitseväeteenistus, üliõpilaskodu või ühiselamu, välismaal välislähetuses või õppimise eesmärgil on isikul või tema seaduslikul esindajal õigus taotleda isiku elukoha aadressi säilitamist rahvastikuregistri aktuaalsete andmete hulgas valla täpsusega

Maksumus:

Riigilõivuvaba

Õigusaktid:

Lisainformatsioon: 

Siseministeeriumi info elukohatoimingute kohta

Kontakt:

telefon 782 1576

 

Taotlemine

Vajalikud dokumendid:

 
  • Avaldus (159 KB, PDF)
  • Isikut tõendav dokument (posti teel saates koopia dokumendi isikuandmetega leheküljest)

Elektrooniliselt:

Elektrooniliselt saab avalduse esitada e-rahvastikuregistri kaudu (vajalik ID-kaart, mobiil-ID või SMART ID) 

E-posti teel:

Digitaalselt allkirjastatud eavaldus saata e-posti aadressile vald@voruvald.ee 

Posti teel:

Dokumendid saata aadressile Võru Vallavalitsus, Võrumõisa tee 4a, Võru 65605

Kohapeal:

Kohale tulles aadressile Võru Vallavalitsus, Võrumõisa tee 4a, Võru. Registritoiminguid saab Võru vallamajas teha järgmistel vastuvõtuaegadel: esmaspäeval kella 9.00–12.00, teisipäeval kella 13.00–16.00, kolmapäeval kella 9.00–12.00, neljapäeval kella 9.00–12.00 ja kella 13.00–16.00.