Osula-Varese kergliiklustee rajamine

Projekt on lõppenud. Projekti tegevusi viidi läbi aastatel 2017–2019.
 
Projekt on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist läbi konkurentsivõime tugevdamise meetme. Meetme eesmärgiks on majandusaktiivsuses, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi. 
 
Projekti eesmärk on liiklusohutuse suurendamine, tõhusa ja keskkonnasäästliku asulatevahelise ühenduse loomine ning tervisespordiga tegelemise võimaluste soodustamine piirkonnas. 
 
Projektiga rajati Osula ja Varese vaheline kergliiklustee.
Projekti kogumaksumus oli 92 000,04 eurot, millest toetuse summa 78 200,03 eurot ja valla omafinantseering 13 800,01 eurot.