Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada ehitusseadustiku §-s 27 ja planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul.

Käimasolevad projekteerimistingimuste andmise avatud menetlused:

 

  • Kose alevikus Otkamäe katastrüksusele elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmine

Võru Vallavalitsus algatas 27.12.2022 korraldusega nr 745 Kose alevikus Otkamäe katastriüksusele (tunnus 91804:003:1250) elamu ja abihoone püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 09.01. - 22.01.2023. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 22.01.2023 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.

 

  • Võrumõisa külas Mustjärve tee 28 katastrüksusel aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmine

Võru Vallavalitsus algatas 27.12.2022 korraldusega nr 746 Võrumõisa külas Mustjärve tee 28 katastriüksusele (katastritunnus 91803:001:0370) aiamaja (ehitisregistrikood 113017333) laiendamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 09.01. - 22.01.2023. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 22.01.2023 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.