Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada ehitusseadustiku §-s 27 ja planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul.

 

Võru Vallavalitsus algatas 12.09.2023 korraldusega nr 590 Järvere külas Saekaadri katastriüksusele (tunnus 76702:002:1920) büroohoone projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. ...

Järvere külas Saekaadri maaüksuse büroohoone projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek 17.09-30.09.2023

Võru Vallavalitsus algatas 12.09.2023 korraldusega nr 590 Järvere külas Saekaadri katastriüksusele (tunnus 76702:002:1920) büroohoone projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. ...