Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada ehitusseadustiku §-s 27 ja planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul.

Käimasolevad projekteerimistingimuste andmise avatud menetlused:

 

  • Kose alevikus Sinika maaüksusele elamu ehitamiseks projekteerimistingimuste andmine

Võru Vallavalitsus algatas 20.09.2022 korraldusega nr 516 Kose alevikus Sinika maaüksusele (katastritunnus 91701:001:2219) elamu projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. 

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 26.09 – 09.10.2022 Võru valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 09.10.2022 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.

 

  • Kirumpää külas Rüütli tee 6 aiamaja laiendamiseks ja elamuks ümberehitamiseks projekteerimistingimuste andmine

Võru Vallavalitsus algatas (20.09.2022 korraldus nr 515) Kirumpää külas Rüütli tee 6 maaüksusel (tunnus 91802:003:0040) aiamaja (ehitisregistri kood 113018703) laiendamiseks ning elamuks ümberehitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 26.09 – 09.10.2022 Võru valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 09.10.2022 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.