Räägi kaasa:

Võru Vallavalitsus võttis 25.06.2024 korraldusega nr 367 vastu ning suunas avalikule väljapanekule Meegomäe külas Andsujärve tee 15 ja Andsujärve tee 15a katastriüksuste detailplaneeringu. ...

Võru Vallavalitsus võttis vastu ning suunas avalikule väljapanekule Meegomäe külas Andsujärve tee 15 ja Andsujärve tee 15a katastriüksuste detailplaneeringu

Võru Vallavalitsus võttis 25.06.2024 korraldusega nr 367 vastu ning suunas avalikule väljapanekule Meegomäe külas Andsujärve tee 15 ja Andsujärve tee 15a katastriüksuste detailplaneeringu. ...

Võru Vallavalitsus algatas 25.06.2024 korraldusega nr 370 Kirumpää külas Jõeveere tee 7 (katastritunnus 91801:003:0053) elamu laiendamise projekteerimistingimuste andmiseks. Taotluse...

Jõeveere tee 7 elamu laiendamise projekteerimistingimuste avalik väljapanek 01.07-14.07.2024

Võru Vallavalitsus algatas 25.06.2024 korraldusega nr 370 Kirumpää külas Jõeveere tee 7 (katastritunnus 91801:003:0053) elamu laiendamise projekteerimistingimuste andmiseks. Taotluse...

Võru valla kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetele antakse seeläbi võimalus teatud summa ulatuses teha ettepanekuid valla elu...

Võru Vallavalitsus ootab 2024 kaasava eelarve ettepanekuid

Võru valla kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetele antakse seeläbi võimalus teatud summa ulatuses teha ettepanekuid valla elu...

Tartu Ülikool ja KU Leuven kutsub Teid osalema uuringus, mis käsitleb Ess-soo ammendunud turbakaevandusväljadel teostatud taastamistööde mõjusid ümbritsevale elanikkonnale. Antud uuring on...

Tartu Ülikool ja KU Leuven kutsub Teid osalema rahvusvahelises uuringus: „Taastatud märgalade mõju ümbritsevale elanikkonnale“

Tartu Ülikool ja KU Leuven kutsub Teid osalema uuringus, mis käsitleb Ess-soo ammendunud turbakaevandusväljadel teostatud taastamistööde mõjusid ümbritsevale elanikkonnale. Antud uuring on...