Räägi kaasa:

Võru vallavolikogu 20.09.2023 otsusega nr 113 on avalikustatud Võru valla arengukava 2020-2030 muutmise eelnõu koos lisaga 2 Võru valla investeeringute kava 2024-2031. Võru valla arengukava...

Võru valla arengukava 2020-2030 muutmise eelnõu on avalikustatud

Võru vallavolikogu 20.09.2023 otsusega nr 113 on avalikustatud Võru valla arengukava 2020-2030 muutmise eelnõu koos lisaga 2 Võru valla investeeringute kava 2024-2031. Võru valla arengukava...

Võru vallavalitsus ootab ettepanekuid sädeinimeste tunnustamiseks. Esita ettepanek kultuurivaldkonna, noorsootöövaldkonna, spordivaldkonna ja/või kogukonnavaldkonna sädeinimese tunnustamiseks...

Võru vallavalitsus ootab ettepanekuid sädeinimeste tunnustamiseks

Võru vallavalitsus ootab ettepanekuid sädeinimeste tunnustamiseks. Esita ettepanek kultuurivaldkonna, noorsootöövaldkonna, spordivaldkonna ja/või kogukonnavaldkonna sädeinimese tunnustamiseks...

Võru Vallavalitsus algatas 12.09.2023 korraldusega nr 590 Järvere külas Saekaadri katastriüksusele (tunnus 76702:002:1920) büroohoone projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. ...

Järvere külas Saekaadri maaüksuse büroohoone projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek 17.09-30.09.2023

Võru Vallavalitsus algatas 12.09.2023 korraldusega nr 590 Järvere külas Saekaadri katastriüksusele (tunnus 76702:002:1920) büroohoone projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. ...

Kaasav eelarve on protsess, mille käigus elanikke kaasatakse ühel või teisel viisil omavalitsuse rahaasjade üle otsustamisse. Kaasava eelarve raames saavad elanikud välja pakkuda oma ideid...

Võru valla kaasav eelarve 2023

Kaasav eelarve on protsess, mille käigus elanikke kaasatakse ühel või teisel viisil omavalitsuse rahaasjade üle otsustamisse. Kaasava eelarve raames saavad elanikud välja pakkuda oma ideid...