Räägi kaasa:

Võru valla kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetele antakse seeläbi võimalus teatud summa ulatuses teha ettepanekuid valla elu...

Võru Vallavalitsus ootab 2024 kaasava eelarve ettepanekuid

Võru valla kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetele antakse seeläbi võimalus teatud summa ulatuses teha ettepanekuid valla elu...

Tartu Ülikool ja KU Leuven kutsub Teid osalema uuringus, mis käsitleb Ess-soo ammendunud turbakaevandusväljadel teostatud taastamistööde mõjusid ümbritsevale elanikkonnale. Antud uuring on...

Tartu Ülikool ja KU Leuven kutsub Teid osalema rahvusvahelises uuringus: „Taastatud märgalade mõju ümbritsevale elanikkonnale“

Tartu Ülikool ja KU Leuven kutsub Teid osalema uuringus, mis käsitleb Ess-soo ammendunud turbakaevandusväljadel teostatud taastamistööde mõjusid ümbritsevale elanikkonnale. Antud uuring on...