Rahvamajad

Võru valla kultuuri- ja noorsootöökeskus

Võrumõisa tee 4a, Võru, 65605
Telefon 516 5751
E-post kultuurnoorkeskus@edu.voruvald.ee
Direktor Maarika Rosenberg
 

Lasva Rahvamaja

Palo tee 46, Lasva küla 65401 Võru vald
Telefon 524 3873
E-post LasvaRahvamaja@edu.voruvald.ee
Facebooki leht
Kultuurikorraldaja Sirje Kuuseorg
Lasva rahvamaja

Orava Kultuurimaja

Pargi tee 2, Orava küla 64101 Võru vald
Telefon 524 7986
E-post OravaKultuurimaja@edu.voruvald.ee
Facebooki leht
Kultuuri- ja noorsootöötaja Liina Loosaar
Orava kultuurimaja

Parksepa, Puiga ja Pühajõe piirkonna rahvakultuuri koordineerimine

Kordinaator Maarika Rosenberg
Telefon 516 5751

Parksepa Rahvamaja

Tegevused toimuvad Parksepa Keskkooli aulas, Võru tee 4, Parksepa alevik 65509 Võru vald
E-post: ParksepaRahvamaja@edu.voruvald.ee

Puiga Rahvamaja

Tegevused toimuvad Puiga Põhikooli aulas, Järve tn 7, Puiga küla 65502 Võru vald
E-post: PuigaRahvamaja@edu.voruvald.ee
Facebooki leht

 

Vastseliina Rahvamaja

Võidu 38, Vastseliina alevik 65201 Võru vald
Telefon 5345 4214
E-post VastseliinaRahvamaja@edu.voruvald.ee
Veebileht vastseliina.ee/rahvamaja/
Facebooki leht
Kultuurikorraldaja Anneli Lõhmus
Vastseliina rahvamaja

Kultuuriasutused

Võru valla kultuuriasutused pakuvad kogukonnale eripalgelisi võimalusi muusika, tantsu ja teatri harrastamiseks, näituste vaatamiseks. Asutused on kooskäimiskohaks erinevatele huvigruppidele ja huvitegevuse harrastajatele.

Traditsioonilised suurüritused on üritustesari "Viis Võru valla päeva", Lasva järvemuusika kontsert, tulede öö Vastseliina piiskopilinnuses, Lindora laat, Vastseliina maarahvalaat. Koostöös Võrumaa Spordiliiduga toimuvad rahvaspordipäevad valla eri piirkondades.


Lasva rahvamaja

Lasva rahvamaja on ehitatud tsaariaegse magasiaida müüridele. Eesti Vabariigi iseseisvuse algaastatel oli see aidahoone. Omaaegse aktiivse koorilaulja ja näitleja, härra Alfred Tammiste sõnutsi olevat magasiaidas juba Eesti ajal, mil vilja aidas ei olnud, ette kantud näidendeid ja esitatud ka operette.

Kolhoosi „Oktoobri Lipp" esimees Aksel Kommer ja ehitustööde juhataja Kalle Arumäe eestvõtmisel telliti ehitusprojekt. Projekti lähteülesandeks oli kolhoosile kuuluva maakivist aida ümberehitamine kolhoosi kontor-klubiks ja sööklaks. Lasva rahvamaja maja valmis 1975. aasta mais. 

Lasva rahvamaja saali mahutatavus on 100 istekohta, rõdul 20 istekohta. Lava laius on 6 meetri ja sügavus 5 meetrit. 2020. aastal ehitati rahvamaja saali ventilatsioon, renoveeriti rahvamaja tualetid ning tehti sanitaarremont rahvamaja esinejate ooteruumis.

Lisaks rahvamajale tegutseb majas esimesel korrusel Lasva raamatukogu ja maja teise korruse mõned ruumid on välja renditud MTÜ Lasva Käsitööseltsile ja MTÜ Lasva Sõprade seltsile.

Suviti korraldatakse igal kuul üks vabaõhuetendus Lasva veertorni-galerii juures. Suvistest suurüritustest on rahvamaja korraldada Lasva järvemuusika ja üritusesarjast „Viis Võru valla päeva" Lasva piirkonna päev. Lasva rahvamajas on 1-2 hooajanäitust aastas.

 

Lasva rahvamaja saali ruumide rentimine:

 • seminarid, sünnipäevad, peied 50 eurot;
 • firmapeod 100 eurot.

 

Lasva rahvamaja Facebook


Vastseliina rahvamaja

Vastseliina rajooni keskuses sai 1956. aastal valmis Vastseliina kultuurimaja, mis algselt kandis Agro-zoopropaganda maja nimetust. 1956. aastal kolis ka Vastseliina raamatukogu kultuurimajja. 1991. aastal muutus maja nimi – Vastseliina kultuurimajast sai Vastseliina rahvamaja.

Vastseliina rahvamajas toimetavad Vastseliina Raamatukogu, MTÜ Vastseliina Käsitööühing, Vastseliina eakate klubi Heldela ja Vastseliina muusikakooli trummiõpetus (klassiruum). Majas tegutseb ka kino. 

Vastseliina rahvamaja saal mahutab 200 istekohta. Kohvik mahutab 20 istekohta (pika laua taha ka 30). Konverentsitoas ehk valges toas on 20 istekohta.

Vastseliina rahvamajas tähistatavad traditsioonilised üritused on Eesti Vabariigi aastapäev, pärimuspäev, kevadpidu, eakate väljasõit, advendiaja alguse tähistamine, jõulupeod eakatele ja lastele, jõululaat, üle aastate aastavahetuse pidu, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine (vastlad, jüripäev jm). Lisaks tantsuõhtud, kontserdid, teatrietendused, Vastseliina tantsuklubi, rohevahetus, huvitegevuse päev, "Viis Võru valla päeva" jm. 

Maja renoveeritud viimati 2004. aastal väljast ja 2005. aastal seest. Raamatukogu sai uue kuue 2005. aastal. Alates aastast 2018 toimub majas akende vahetamine, igal aastal vahetatakse umbes kümme akent. 2020. aastal tehti maja ümbruses vertikaalplaneering.

 

Vastseliina rahvamaja ruumide rentimine:

 • baar/kohvik 1 h – 10 eurot;
 • tantsuproovisaal 1 h – 10 eurot;
 • I ja II korruse fuajeed 1 h – 6 eurot;
 • konverentsiruum 1 h – 10 eurot;
 • saal 1 h – 26 eurot;
 • kogu maja kasutamine 1 h  32 eurot;
 • Ruumide rentimisel üle 3 tunni kokkuleppehind.

 

Vastseliina rahvamaja koduleht

Vastseliina rahvamaja Facebook


Orava Kultuurimaja

  

Orava kultuurimaja on ehitatud vanale mõisahoonele peale kolmandaks korruseks. Kultuurimaja avamine toimus 15. juulil 1989. aastal. Ühtlasi toimus ka samal päeval kultuurimaja kõrval oleva Orava Vabadussõja mälestussamba taasavamine.

Orava kultuurimajas toimetavad Orava noortetuba, Orava raamatukogu ning MTÜ Orava Kultuur. Kultuurimaja saal mahutab 150 istekohta, laudadega peoks 100 istekohta.

Kultuurimaja renoveeriti seest 2010. aastal ning 2019. aastal renoveeriti maja katus. 2020. aastal sai maja uue välisilme – teostati krohvimis- ja värvimistöid ning renoveeriti uste varikatused.

Orava kultuurimajas korraldatakse järgmisi üritusi: Eesti Vabariigi aastapäev (pärgade asetamine ausamba juurde ja kontsert kultuurimajas), kevadlaat, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine (vastlapäev, jüripäev jm.), rahvamajade päeva tähistamine, üritusesarja "Viis Võru valla päeva" raames Orava piirkonna päev, võidupüha (pärgade asetamine ausambale ja võidutule vastuvõtmine ning soovijatel on võimalus võta tuli oma jaanilõkkele). Koostöös MTÜ-ga Orava Kultuur korraldatakse kodukohapäeva, mil tähistatakse ühtlasi ka jaanipäeva – toimub vabaõhulaval Orava järve ääres. 

 

Orava rahvamajas tegutsevad kaks kollektiivi:

 • naisrahvatantsurühm Punapõsed – juhendaja Aile Mällo;
 • memme-taadi rahvatantsurühm Lustakad – juhendaja Aile Mällo.

Saali kasutab proovideks kord kuus ka segarahvatantsurühm Päntajalad.
 

Orava kultuurimaja ruumide rentimine:

Orava kultuurimaja saali rent sünnipäevadeks, pulmadeks ja peiedeks on 50 eurot.

 

Orava kultuurimaja Facebook


Parksepa rahvamaja

 

Parksepa rahvamaja kasutab oma tegevuseks Parksepa Keskkooli ruume ja väiksemaid koosviibimisi saab korraldada  ka Kanariku 7 maja keldriruumides, mis on 2004. aastal klubi üritusteks renoveeritud. 

Ilmataadiga kooskõlas korraldatakse üritusi Parksepa Kanariku järve ääres asuval Parksepa laululaval. 

Rahvamaja ajalugu algab 1956. aastast, mil asutati Võru EPT ametiühingute klubi.

 

Parksepa rahvamaja nime all tegutsevad huviringid on:

 • Naiskoor Lapi Laulijad – juhendaja Silja Otsar;
 • Line-tantsijad Hellad Tallad  juhendaja Tiina Asi;
 • Kungla puhkpilliorkester – juhendaja Väino Repp;
 • rahvamuusikakapell Vannamuudu – juhendajad Erja Arop, Helmuth Venne, Lilia Vildo;
 • Kai Leete vilistlaste tantsrühm ja Osula seltskonnatantsuring Ummamuudu – juhendaja Merike Vaher;
 • Sulbi külateater – juhendaja Airika Saamo;
 • Osula rahvapilliansambel – juhendaja Sirje Puusepp;
 • Kurenurme seltskonnatantsuring Kurõpesä – juhendaja Aleksandra Kerge;
 • Sulbi vokaalansamblel Helin – juhendaja Merili Ermel;
 • Sulbi naisrahvatantsurühm Mari – juhendaja Maarika Rosenberg.

Puiga rahvamaja

  

Puiga rahvamaja (tolleaegne maa-kultuurimaja) avati 5. detsembril 1981. aastal. 1. septembril 1995. aastal avati Puiga põhikool (tolleaegne Puiga algkool) – sellest ajast on rahvamaja koolimajaga koostööd teinud ja ruume jaganud.
Esimesel korrusel asub Puiga raamatukogu (Kasaritsa raamatukogu, mis kolis 1996. aastal hoonesse). 2000. aastal nimetati raamatukogu Puiga raamatukoguks. 
 
10. augustil 2007. aastal toimus Puiga vanas pargis esimene Puiga külapäev – sellest ajast on Puigal külapäeva korraldatud iga aasta. IX Puiga külapäeval, 7. augustil 2015. aastal avati Puigal uus laululava.
 
Puiga rahvamajas tegutseb viis huviringi:
 • naha- ja saviring - juhendaja Maire Noormaa;
 • linetants Sööstan-katan ja memmede rühm Hõbedane - juhendaja Silja Oss;
 • Puiga näitetrupp Puigalasõq - juhendaja Külli Vijard;
 • Claro segakoor - juhendaja Annika Pivistu;
 • Kolepi segakoor Hellermed - juhendaja Ara Bander.
 
Puiga rahvamajas on võimalik rentida aulat, mis mahutab 200 istekohta. Tunni hind on 50 eurot ja ööpäeva hind on 150 eurot.
 

Puiga rahvamaja Facebook