Raiste-Osula-Varese kergliiklustee rajamine

Projekt on lõppenud. Projekti tegevusi viidi läbi aastatel 2018-2019.

Projekt on rahastatud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt eraldatud riigieelarvelistest vahenditest.

Projekti eesmärk on rajada toimiv kergliiklusteede võrgustik, mis parandab liiklusohutust ja teenuste kättesaadavust Raiste-Osula-Varese vahel.

Projektiga rajati Raiste risti ja Osula vaheline kergliiklustee, kaeti tee mustkattega ning teostati haljastustööd.

Projekti kogumaksumuseks oli 118 103,77 eurot, millest toetuse summa 27 000 eurot ja valla omaosalus 91 103,77 eurot.