Sõmerpalu lasteaia ehitamine

Projekti raames lammutati osa Sõmerpalu Teenuskeskuse hoonest ja vana Sõmerpalu lasteaiahoone ning ehitati uus energiatõhus lasteaiahoone. Ehitustöid kaasrahastati meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes" vahenditest summas 1 159 000 eurot. Projekteerimis- ja ehitustööde (sh ehitusprojektile ekspertiisi koostamine) ning omanikujärelevalve tegemise kogumaksumuseks oli ca 4,3 miljonit eurot. Uuele lasteaiahoonele hangiti ka mööbel, tehnika ja muu inventar kogumaksumusega ca 220 000 eurot.

Uus lasteaiahoone avati 28.05.2024.