Sünni registreerimine

Kirjeldus:

Avatud sünni registreerimise e-teenus portaalis rahvastikregister.ee ja eesti.ee. Teenus on kättesaadav kõikidele vanematele, nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad.

Sünni registreerimiseks esitatakse lapse seadusliku esindaja (vanem või eestkostja) poolt 1 kuu jooksul pärast lapse sündi ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele avaldus.

Sünni registreerimisel koostatakse rahvastikuregistris sünnikanne ja väljastatakse sünnitõend.

Sünnikande tegemisel antakse lapsele  ees- ja perekonnanimi vanemate kokkuleppel ning kantakse rahvastikuregistrisse andmed lapse hooldusõiguse kohta. Abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Abielus mitteolevad vanemad võivad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.

Kestvus: Sünd registreeritakse 7 tööpäeva jooksul pärast avalduse laekumist.
Maksumus: Riigilõivuvaba
Õigusaktid:
Lisainformatsioon: riigiportaalis eesti.ee
Kontakt: telefon 782 1576

 

Taotlemine

Vajalikud dokumendid:
  • sünni registreerimise avaldus (117 KB, PDF) - saab täita kohapeal
  • vanema(te) isikut tõendavad dokumendid
  • abieludokument, kui see ei ole kantud rahvastikuregistrisse
  • teise vanema kirjalik nõusolek lapsele antava nime suhtes (kui sündi registreerima tuleb abielus olevatest vanematest üks)
  • vajadusel tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta
Elektrooniliselt:

portaali rahvastikregister.ee ja eesti.ee kaudu (vajalik ID-kaart või mobiil-ID) saavad alates 19.03.2020 sünni registreerimise avalduse esitada kõik vanemad, nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad. Avaldus allkirjastatakse digitaalselt mõlema vanema poolt. 

Pärast sünni registreerimist saavad vanemad teate, millisest perekonnaseisuasutusest saavad nad kätte lapse sünnitõendi.

Kohapeal:

Kohale tulles aadressile Võru Vallavalitsus, Võrumõisa tee 4a, Võru. Registritoiminguid saab Võru vallamajas teha järgmistel vastuvõtuaegadel: esmaspäeval kella 9.00–12.00, teisipäeval kella 13.00–16.00, kolmapäeval kella 9.00–12.00, neljapäeval kella 9.00–12.00 ja kella 13.00–16.00.

Kui lapse vanemad on omavahel abielus, võib sündi registreerima tulla neist ainult üks (vajalik kaasa võtta teise vanema kirjalik nõusolek lapse nime kohta)

Omavahel abielus mitteolevad vanemad peavad avalduse esitama koos kohapeal.

 

Sünnitoetuse taotlemine »