Võru valla üldplaneering (koostamisel)

Üldplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 19.12.2022 – 22.01.2023. Paberkandjal saab eelnõuga tutvuda tööajal viies asukohas:

  • Võru vallavalitsus (Võrumõisa tee 4a, Võru linn)
  • Osula raamatukogu (Osula kool, Osula küla)
  • Lasva raamatukogu (Palo tee 46, Lasva küla)
  • Orava raamatukogu (Pargi tee 2, Orava küla)
  • Vastseliina raamatukogu (Võidu tn 38, Vastseliina alevik).

Avaliku väljapaneku ajal on igaühel võimalik arvamust avaldada. Arvamused tuleb esitada Võru vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 23.01.2023 e-posti teel vald@voruvald.ee või paberkandjal Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605. Pärast avaliku väljapaneku lõppu annab Võru vallavalitsus teada, kus ja millal toimuvad üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustavad avalikud arutelud.

 

Võru valla üldplaneeringu eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu esitati juunis 2022 asutustele korduvaks kooskõlastamiseks. Üldplaneeringu koostamise juhtrühma kirjalikul kooseolekul vaadati üle laekunud vastuväited ja arvamused ning sõnastati kohaliku omavalitsuse seisukohad. Koosoleku protokoll ja juhtrühma seisukohad on kättesaadavad siin: https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=512542

Võru valla üldplaneeringu eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne esitati novembris 2021 asutustele kooskõlastamiseks ning puudutatud isikutele arvamuse andmiseks. Üldplaneeringu koostamise juhtrühma 05.05.2022 koosolekul vaadati üle laekunud kooskõlastused, vastuväited ning ettepanekud ning arutleti nendega arvestamise või mitte arvestamise üle. Ülevaade laekunud tagasisidest ning juhtrühma seisukohad on kättesaadavad siin: https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=492166

Üldplaneeringu eelnõu esimene avalik väljapanek toimus 14.05-13.06.2021 ning sellele järgnesid avalikud arutelud viies endiste valdade keskustes. Avaliku väljapaneku jooksul ja avalike arutelude järgselt esitatud arvamused ja vastuväited ning Võru valla üldplaneeringu koostamise juhtrühma seisukohad nendega arvestamise osas on kättesaadavad:
1) https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=416753 (13.07.2021 juhtrühma protokoll)
2) https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=431621 (08.09.2021 juhtrühma protokoll)

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu koostamise dokumendid:

 

ASUTUSTE KOOSKÕLASTUSED JA ARVAMUSED

Küsimustele vastab planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar (triinu.jurisaar@voruvald.ee, 5696 5750)