Võru maakonna multifunktsionaalse spordiväljaku ehitamine Vastseliina

Projekt on lõppenud. Projekti tegevusi viidi läbi 2019. aastal.
 
Projekt on kaasrahastatud regionaalsete investeeringutoetuste programmist. Programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist. Programmi vahenditest toetatakse regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks.
 
Projekti eesmärk on laste, noorte, perede ja puuetega inimeste sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks vajaliku investeeringu – mänguväljaku ehitamine – tegemine. Valgustusega mänguväljakut saab kasutada erinevate spordialade harrastamiseks, ennekõike on väljak mõeldud suvel rullhoki ja talvel jäähoki mängimiseks. 
 
Projekti kogumaksumus oli 199 968 eurot, millest toetuse summa 120 000 eurot ja valla omafinantseering 79 968 eurot.
 
Regionaalsete investeeringutoetuste programmi rahastati Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust.