Võru valla kriisivalmiduse suurendamine

Projekti periood: 01.06.2024-31.12.2024

Maksumus: Kogumaksumus 6366 eurot sh 6366  eurot toetus

Taotlusvoor: Kohaliku omavalitsuse üksuse riigikaitselise kriisivalmiduse suurendamise toetamise taotlusvoor

Projekti lühikirjeldus: Elektrienergia katkestuseks valmisoleku suurendamiseks luuakse generaatorite ühendamise võimekus Sõmerpalu teenuskeskuses, mis on Võru valla kersksuskeskuseks ja evakuatsioonikohaks.